2012: CARL IVARS
I SAIHs kampanje 2012 var hovedkravet å opprette Students at Risk ordningen. Nå ser ordningen dagens lys.

2012: CARL IVARS

Hvordan ville Norge sett ut hvis politisk engasjement var forbudt?

Dagens politikere ville blitt utvist fra studiene sine. De måtte ha funnet noe annet å brenne for, eller tatt første danskebåt ut av landet. Det kunne vært verre. I dag blir studenter i land som Iran og Zimbabwe truet til taushet, fengslet og utvist for sine meninger. Unge mennesker med kunnskap og mot blir fratatt muligheten til å bygge landet sitt.

SAIH vil med kampanjen i 2012 gi utviste studenter mulighet til å fullføre sin utdanning i Norge:

 • Studenter som arbeider for demokratisk endring blir i autoritære stater oppfattet som en trussel mot det sittende regimet.
 • De som velger å engasjere seg fratas ofte muligheten til å fullføre egen utdanning.
 • I Colombia ble 14 studenter drept i perioden 2002-2006. I Zimbabwe har det mellom 2006-2010 vært over 1000 arrestasjoner av studenter og 187 studenter har blitt utvist fra sine lærersteder.
 • I Hviterussland blir aktive studenter stadig puttet i administrativ arrest i 10-15 dager, for så å bli utvist fra lærestedet sitt

Utvisning er en effektiv måte å stoppe studentengasjement og -organisering. Studenter som kunne blitt morgendagens ledere blir istedenfor tvunget inn i et liv i arbeidsløshet og fattigdom, og mange blir utstøtt fra familiene sine for å ha misbrukt sin mulighet til å ta utdanning. Dette mener Studentens og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norges Studentorganisasjon (NSO) at Norge kan gjøre noe med.

Politisk løsning
SAIH og NSO ønsker derfor at det skal opprettes en egen ordning hvor studenter som er utvist fra sitt lærested av politiske grunner, skal kunne fullføre utdanningen sin i Norge. Målet er at aktive studenter ikke skal skremmes fra å engasjere seg, men at de skal få muligheten til å fullføre utdanningen sin og bidra til å forme et verdig liv, til nytte for seg selv og sitt samfunn.

SAIH foreslår derfor en prøveordning, hvor 30 studenter får muligheten til å fullføre utdanningen sin i Norge over de neste 4 årene. Her skisserer vi hvordan en slik ordning kan fungere, men det finnes mange mulige gjennomføringsmåter, som det til slutt vil være opp til UD å fastsette.

 • Utvist student
 • Lokale organisasjoner fanger opp behov og nominerer student
 • En instans f. eks SIU administrer søknadene (Senter for internasjonalisering av Utdanning)
 • En komite mottar søkere og innstiller kandidater
 • Universiteter inviterer de innstilte studentene til sin institusjon
 • Studenter plasseres på relevant studiested etter invitasjon
 • Student fullfører utdanning i Norge