2014: We Dream Big
Utdrag av SAIHs kampanjeplakat, i forbindelse med kampanjen om Oljefondet og urfolks rettigheter høsten 2014. Copyright: Mir.no

2014: We Dream Big

Our investment partners are developing areas where there was nothing but jungle. This is how we ensure financial wealth for future generations. One day the oil will run out and the rainforest will be gone, but the fund will continue to benefit the Norwegian people. You are welcome.

Er dette slik Oljefondet ville presentert sine investeringer i urfolksområder i Latin-Amerika?

Faktum er at flere urfolksgrupper hevder at det er investeringer i utvinning- og jordbrukindustri som truer deres rettigheter i størst grad. Ofte gjelder det retten til å kunne være med på å bestemme over hva som skal skje med egne landområder og naturressurser. Norge blir av mange sett på som et foregangsland når det gjelder å respektere urfolksrettigheter og har signert flere internasjonale konvensjoner som skal sikre at urfolksrettighetene ikke brytes i Norge. Samtidig investerer Oljefondet i selskaper som bryter de samme rettighetene systematisk. Dette dokumenteres i en ny SAIH-rapport om Oljefondets investeringer i selskaper som driver med gruvedrift i Colombia og Guatemala.

SAIH krever at Oljefondet trekker seg ut av selskaper som ikke viser vilje til å respektere urfolk, og at Oljefondet skal få på plass en egen urfolksstrategi og jobbe for å sikre at Norge ikke bidrar til å krenke urfolks rettigheter.

Les mer om urfolk og retten til selvbestemmelse, rapporten og kampanjekravene.