Norwegian Oil Fund

Where others se only jungle, we see profits

Mer om kampanjekravene
Kullgruve i El Cerrejón, Guajira, Colombia. Foto CC Santiago La Rotta

Mer om kampanjekravene

Oljefondet har investert i overkant av 13 milliarder kroner i 4 selskaper som viser liten evne eller vilje til å respektere urfolks rett til å være med på å bestemme over egne landområder og naturressurser. 

Derfor fremmer SAIH 3 krav til Oljefondet og politikere, slik at våre framtidige velferdspenger ikke skal ta framtiden fra andre. 

1) Norges Bank må sørge for at Oljefondet ikke bryter urfolksrettigheter

Vi krever at Norges Bank utarbeider et forventningsdokument, og en aktivt eierskapsstrategi for urfolksrettigheter i utsatte sektorer, forankret i internasjonale urfolksrettigheter.

2) Vi krever full åpenhet om hvordan Norges Bank jobber for å unngå at Oljefondet ikke tjener penger på etikkbrudd

Vi krever at Norges bank må pålegges full åpenhet om sitt arbeid med aktivt eierskap. Kontakt med selskapene i eierskapsdialogene og observasjonslister skal være offentlige og åpne. Forventningsdokumentene må utarbeides med et bredere informasjonsgrunnlag en selskapenes egenrapportering. Spesielt bør sivilsamfunnets, FNs spesialrådgivere og akademikeres vurderinger inkluderes.

3) Universiteter og høyskoler kan ikke tjene penger på, eller samarbeide med næringslivsaktører som bryter folkeretten, menneskerettighetene eller urfolksrettighetene

Universiteter og høyskoler må gå foran. Vi krevet at det lages nye etiske retningslinjer for at universiteter og høyskoler ikke har pengene sine i, eller samarbeider med selskaper som bryter folkeretten, bidrar til menneskerettighetsbrudd og brudd på urfolksrettigheter.