Norwegian Oil Fund

Where others se only jungle, we see profits

Ny SAIH-Rapport: Ta først, spørre etterpå

Ny SAIH-Rapport: Ta først, spørre etterpå

Ta først, Spørre etterpå: Hvordan Oljefondets investeringer i gull og kull bryter urfolk og afroetterkommeres rettigheter i Latin-Amerika. 

Rapporten fokuserer særlig på utfordringer knyttet til urfolk og afroetterkommeres rett til konsultasjon og samtykke før større prosjekter etablerers eller utvides på deres landområder.

Les hele rapporten her. 

Oljefondet har gjennom sine etiske retningslinjer forpliktet seg til å respektere internasjonalt forankrede menneskerettigheter gjennom sine investeringer, men det hjelper lite når selskapene ikke etterlever disse i praksis. De to case-studiene som er presentert i denne rapporten viser at selskapene ikke respekterer urfolks rett til konsultasjon og samtykke, slik den er beskrevet i ILO-konvensjonen 169 og FNs erklæring om urfolks rettigheter.

Oljefondet har i overkant av 13 milliarder investert i selskaper som viser liten evne eller vilje til å respektere urfolk og afroetterkommeres rett til selvbestemmelse over egne territorier, landområder og naturressurser.

Goldcorp i Guatemala:

  • 10 år med gullutvinning i Marlingruva har bidratt til grov miljøskade og menneskerettighetsbrudd.
  • Urfolksgruppene Mam og Sipakapense har ikke blitt konsultert i forbindelse med etableringen av gruva.
  • Goldcorp fortsetter å bryte urfolks rett til konsultasjon i forbindelse med ekspansjon av virksomheten.
  • Oljefondet hadde i utgangen av 2013 381 millioner norske kroner investert i Goldcorp.

Cerrejón i Colombia:

  • Cerrejón er Latin-Amerikas største gruve og utvinner kull i delstaten Guajira.
  • Wayúufolket og afrocolombianerne i området har blitt tvangsfordrevet til fordel for virksomheten.
  • Gruva har forurenset vann, luft og jordsmonn.
  • Cerrejón bruker uetiske metoder i konsultasjonsprosesser knyttet til ekspansjon av virksomheten.
  • Cerrejón er eid av gruvegigantene BHP Billiton, Anglo American og Glencore Xstrata. Oljefondet har til sammen 13 milliarder norske kroner investert i alle tre selskaper. 

#spørførst, ta etterpå? Eller hvordan var det nå igjen @NorgesBank? #wedreambig @saih http://saih.no/bli-med/kampanje