2015: Last Colony

2015: Last Colony

SAIH markerer det dystre 40-årsjubileet for Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara. 40 år er nok!

(For English page, click here.)

Har du hørt om Afrikas siste koloni, Vest-Sahara? Svaret er sannsynligvis nei. Og årsaken er at okkupasjonsmakten Marokko har klart det andre okkupasjonsmakter ikke har klart.

Folket fra Vest-Sahara som demonstrerer mot okkupasjonen risikerer å bli fengslet og torturert. Noen bare forsvinner. Fra et imperialistisk ståsted, er dette helt genialt. Marokko setter en ny standard for denne gamle, stolte og nesten helt glemte tradisjonen. Fra alle andre ståsteder er konsekvensene tragiske og brutale.

40 år med okkupasjon er nok. Derfor krever vi at menneskerettighetsovergrepene i Vest-Sahara må opphøre og at saharawienes rett til selvbestemmelse innfris.

Les mer om Vest-Sahara og rapport om menneskerettighetsbrudd i Vest-Sahara.

SAIHs kampanjekrav:

1. Folkeavstemningen må skje!

Vi krever at folkeavstemningen om Vest-Saharas uavhengighet, som ble lovet for 24 år siden, må avholdes. Norge må ta lederrolle i dette arbeidet og fordømme Marokkos brudd på menneskerettigheter i Vest-Sahara. For at de omfattende menneskerettighetsovergrepene skal ta slutt, er det helt avgjørende at folkeavstemmingen faktisk blir gjennomført.

2. FN må lov til å rapportere om overgrepene som skjer i Vest-Sahara.

FNs fredsbevarende styrke i Vest-Sahara er den eneste FN-styrken opprettet etter 1970 uten mandat til å implementere en permanent menneskerettighetsovervåkning. Hvert år når mandatet er oppe til behandling i Sikkerhetsrådet bruker Frankrike, som har nære relasjoner til Marokko, sin posisjon til å stoppe en inkludering av en permanent menneskerettighetsovervåkning. 30. april 2015 skal mandatet opp til vurdering igjen. Det haster, det internasjonale samfunnet legge press på franske myndigheter for at de ikke skal sabotere for menneskerettighetene til det saharawiske folk.

3. Høyere utdanningsinstitusjoner i Norge må få på plass etiske retningslinjer.

Norske myndigheter fraråder næringsvirksomhet i Vest-Sahara som strider med folkeretten. SAIH krever at høyskoler og universiteter i Norge legger denne anbefalingen til grunn når de vurderer samarbeid med selskaper som driver med omstridt virksomhet i Vest-Sahara.

Følg våre aktiviteter på Facebook, Twitter og Instagram! #LastColony