Bakgrunn: Vest-Sahara
MINURSO-soldat møter lokale saharawiere i de okkuperte områdene. Foto: UN Photo/Martine Perret

Bakgrunn: Vest-Sahara

I 2015 er det 40 år siden Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara startet. Les mer om bakgrunnen for hvorfor SAIH retter søkelyset på denne okkupasjonen i årets politiske kampanje.

Visste du at...

  • Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Før dette var området spansk koloni.
  • I 1991 forhandlet FN frem våpenhvile. Partene ble enige om folkeavstemning om områdets fremtidige status, og en egen FN-operasjon (MINURSO) ble opprettet. Folkeavstemningen har aldri blitt gjennomført.
  • Om lag halvparten av det saharawiske folk bor i flyktningleirer i Algerie.
  • Marokko kontrollerer all økonomisk aktivitet i Vest-Sahara i tillegg til landets rike naturressurser.
  • FN, Den afrikanske union og Haag-domstolen støtter saharawienes rett til selvbestemmelse.
  • FN-operasjonen MINURSO har ikke mandat til å rapportere på menneskerettighetsbrudd som skjer i Vest-Sahara.
  • SAIHs nye rapport viser at 256 menneskerettighetsovergrep har blitt rapportert i Vest-Sahara fra 1.April 2014 t.o.m 1.mars 2015. Dette inkluderer 283 navngitte ofte. De ulike menneskerettighetsbruddene er kategorisert i 21 kategorier og varierer fra tortur og seksuell vold, til brudd på rett til utdanning.
Vest-Sahara-Two-women-carry-water-at-Dakhla-Refugee-Camp-Photo-UN-Evan-Schneider

Om lag halvparten av den saharawiske befolkningen bor i flyktningleirer i Algerie. Her bilde fra Dakhla flyktningleir. Foto: UN Photo/Evan Schneider

Før spanske kolonimakter hadde trukket seg ut av Vest-Sahara, rykket marokkanske styrker inn i landet høsten 1975. I 1991 inngikk Marokko og den saharawiske frigjøringsbevegelsen Polisario en våpenhvileavtale. Avtalen innebar at det skulle gjennomføres en folkeavstemning i Vest-Sahara i 1992 om landet skulle bli selvstendig eller bli en del av Marokko. For å overvåke våpenhvilen og sikre gjennomføringen av folkeavstemningen ble FN-operasjonen MINURSO opprettet. Den dag i dag har ennå ikke avstemningen blitt avholdt. MINURSO er FNs eneste operasjon uten mandat til å rapportere om menneskerettighetsbrudd.

Vest-Sahara er meget rikt på naturressurser, som fisk, olje, gass og fosfat. All økonomisk aktivitet kontrolleres av Marokko, og omtrent ingenting kommer det saharawiske folk til gode. I de okkuperte områdene er menneskerettighetssituasjonen meget alvorlig, med sterkt begrenset ytringsfrihet, vilkårlige fengslinger og forsvinninger. Mesteparten av det saharawiske folket bor i flyktningeleirer ved byen Tindouf i Algerie. Her er ressursmangelen stor og folk er fullstendig avhengig av humanitær hjelp for å overleve.

Vest-Sahara FN.jpg

FN behandler Vest-Sahara som Afrikas siste koloni og over 100 FN-resolusjoner krever at saharawienes rett til selvbestemmelse må innfris. Likevel forblir situasjonen fastlåst. En utvidelse av MINURSO til å inkludere menneskerettigheter i sitt mandat er avgjørende for å forbedre situasjonen i Vest-Sahara. Men hvert år når mandatet er oppe til behandling i Sikkerhetsrådet bruker Frankrike, som har nære relasjoner til Marokko, sin posisjon til å stoppe en slik inkludering.

Regjeringen prioriterer menneskerettigheter i sitt utviklingsbudsjett for 2015, og dette gjør Vest-Sahara meget relevant. Vest-Sahara er også det eneste landet i verden hvor Norge fraråder norske bedrifter å drive virksomhet. Likevel finnes det flere eksempler på samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og selskaper som driver virksomhet i okkuperte Vest-Sahara.

Dette samarbeidet skjer gjennom for eksempel karrieredager og stipendordninger for studenter, og er med på å legitimere okkupasjonen. Flere av SAIHs lokallag har tidligere jobbet for å få på plass etiske retningslinjer ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, flere har klart det, og dette arbeidet følger vi opp i årets kampanje.

Les også: Det tålmodige folket