Ny SAIH-rapport: Acting With Impunity

Tortur, drap, fengslinger og vold. I løpet av ett år er det rapportert om 256 menneskerettighetsbrudd i okkuperte Vest-Sahara.

anneks-rapport-vest-sahara

Klikk her for å lese hele det utvidede annekset til rapporten, som viser alle dokumenterte menneskerettighetsbrudd fra 1. april 2014 til 1. mars 2015.

Rapporten Acting With Impunity: Morocco's Human Rights Violations in Western Sahara and the Silence of the International Community gjennomgår menneskerettighetsbrudd i Vest-Sahara fra 1. april 2014 og frem til 1. mars 2015.

I rapporten avdekkes totalt 256 menneskerettighetsbrudd begått i Vest-Sahara i dette tidsrommet, basert på et omfattende og dokumentert kildemateriale. Dette inkluderer 163 rapporterte hendelser, som involverer 283 navngitte ofre. Rapporten har et eget omfattende anneks hvor hver hendelse dokumenteres i detalj - klikk her for å lese hele. Menneskerettighetsbruddene er kategorisert i 21 ulike kategorier.

Les hele rapporten her.

FN har siden 1991 hatt en fredsbevarende styrke i Vest-Sahara, United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO). Det særegne med MINURSO er at operasjonen ikke har mandat til å rapportere på menneskerettigheter. Dette gir Marokko frihet til å begå menneskerettighetsbrudd uten straff. Hvert år i april tas fornyingen av MINURSOs mandat opp i FN. Spørsmålet om å utvide mandatet til å rapportere på menneskerettigheter kommer da opp. Dette har fortsatt ikke gått gjennom.

MINURSOs oppgave fra starten av var å gjennomføre en folkeavstemning for den saharawiske befolkningen, om Vest-Saharas selvstendighet. Dette har ikke blitt gjennomført, og med FN-operasjonen tilstede blir saharawiere trakassert, slått, voldtatt, torturert, forsvunnet og drept for å uttrykke deres ønske om selvbestemmelse eller deres kamp for respekt for menneskerettighetene, påpeker rapporten.

Rapporten viser blant annet at:

 • 55 saharawiere har blitt utsatt for tortur (25 ulike hendelser), inkludert 7 barn. Tortur brukes systematisk for å kreve innrømmelser. Dommere i retten godtar slike tilståelser som fakta og unnlater å etterforske påstander om at uttalelsene har kommet frem som følge av tortur.
 • Flere politiske fanger er angivelig fortsatt i fengsel og bor under umenneskelige og nedverdigende forhold, mens skjebner til hundrevis av forsvunnede saharawiere forblir uoppklart
 • 3 saharawiere har mistet livet under forvaring og under mistenkelige forhold. En fjerde saharawier døde seks dager etter at han var løslatt fra forvaring.
 • Det har blitt rapportert om 51 hendelser hvor marokkanske myndigheter har brukt vold mot saharawiere.
 • Den saharawiske befolkningen opplever også sterk undertrykkelse av deres egen kultur, samt diskriminering i utdanningssystemet og på arbeidsmarkedet. I juli 2014 ble den største moskeen som brukes av saharawier stengt av marrokkanske myndigheter.
 • Landminer, satt ut av Marokko på det okkuperte området, fortsetter også å være en stor fare for saharawiske nomader. 2 personer har mistet livet som følge av landminer siden april 2014.
 • Store internasjonale selskaper og utenlandske myndigheter utnytter situasjonen ved å ta i bruk enorme naturressurser i Vest-Sahara, etter avtale med den marokkanske regjeringen. To slike selskap er for eksempel British Cairn Energy og US Kosmos Energy, som satte i gang med prøveboring på kysten av Vest-Sahara i desember 2014. Saharawiere som protesterer mot disse selskapene har blitt slått hardt ned av politistyrker.
 • Siden april 2014 har det også blitt registrert 51 tilfeller hvor marokkanske myndigheter har brukt vold mot saharawiere.

Rapportforfatterne understreker at tallene i rapporten baserer seg på vitnesbyrd fra lokale og internasjonale organisasjoner. Det er per i dag umulig å få en fullstendig og nøytral overvåkning av overgrepene. Kun en uavhengig aktør som FN kan troverdig kaste lys over overgrepene i Vest-Sahara.

Rapportens anbefalinger:

 • Norske myndigheter og det internasjonale samfunn må aktivt støtte et mandat til MINURSO som gir FN-operasjonen rett til uavhengig, upartisk, omfattende og vedvarende menneskerettighetsovervåkning i Vest-Sahara.
 • Norske myndigheter og det internasjonale samfunn må aktivt støtte realiseringen av en folkeavstemning om Vest-Saharas uavhengighet
 • Norske myndigheter og det internasjonale samfunn må motvirke og selge seg ut av selskaper som undergraver FN-prosessen og brudd på internasjonal lovgivning.
 • Universiteters og høgskolers investeringer og samarbeid med aktører i privat sektor må følge etiske standarder som tar full avstand fra medvirkning i menneskerettighetsovergrep. Dette inkluderer blant annet investeringer, samarbeid med eller kjøp av varer og tjenester fra selskaper som gjør handel med eller opererer i okkuperte Vest-Sahara.

Rapporten er utarbeidet av Joanna Christian Allan og Hamza Lakhal, på selvstendig oppdrag for SAIH.

Les hele rapporten her.