2018: University Inc.

2018: University Inc.

Et skrekkeksempel på kommersialisering av høyere utdanning globalt.

I takt med bedre tilgang til grunnskoleutdanning øker også antall studenter innen høyere utdanning. Mange land sliter med å imøtekomme dette behovet, og mangler ofte politisk vilje eller kapasitet til å finansiere høyere utdanning. Som konsekvens har en større del av regningen blitt flyttet over på studentene i form av en drastisk økning i skolepenger i mange land. 

Med kampanjen University Inc. vil SAIH og NSO videreformidle bekymringer fra samarbeidspartnere internasjonalt, hvor høyere utdanning promoteres som en vare – kun tilgjengelig for dem som kan betale. Kommersialisering av høyere utdanning skaper ulikhet, har negative konsekvenser for kvalitet og er en trussel mot fri forskning.

Gjennom en rekke satiriske videoer på sosiale medier, reklamerer SAIH og NSO for University Inc. - et skrekkseksempel på kommersialisering av høyere utdanning: 

«Alt du må gjøre er å betale meg litt penger – og dine drømmer vil gå i oppfyllelse», sier rektoren for det nye universitetet, University Inc.

Kampanjen krever at

  • Regjeringen skal gi økt fokus på høyere utdanning som utviklingspolitisk middel
  • 15 % av norsk bistand skal øremerkes utdanning innen 2020
  • Satsningen på utviklingstiltak knyttet til høyere utdanning som Norge allerede er involvert burde økes. Dette gjelder tiltak som for eksempel NORHED, NORPART og NORDGLOBAL II. 

Les mer om kampanjen på universityinc.com og rapporten, Universities between the state and the market som tar for seg trendene innen kommersialisering av høyere utdanning globalt, skrevet av Ervjola Selenica på vegne av SAIH.