2019: Lånekassa for utvikling - The perfect couple!

2019: Lånekassa for utvikling - The perfect couple!

Ungdommer verden over blir forhindret fra å studere grunnet høye skolepenger og utilstrekkelige låneordninger. Med kampanjen «Lånekassa for utvikling" vil SAIH sørge for at utviklingsministeren og Lånekassen sammen gjør noe med problemet.

I mange land har høyere utdanning gått fra å være et offentlig gode til å bli noe studentene selv må betale for. Dette stenger ute de som ikke kan betale, og øker ulikhetene mellom fattig og rik globalt.

I økende grad blir studenter sett på som kunder som betaler for tjenester. Høyere utdanning beskrives som et elitegode, men vi vet selv godt fra Norge at god høyere utdanning må til for at barneskolene skal ha gode lærere, for at byråkratiet skal bestå av dyktige mennesker og for at vi skal kunne ha kunnskapsbasert politikk og offentlig debatt.

I Norge har Lånekassen spilt en avgjørende rolle for å sikre rettferdig og lik tilgang til høyere utdanning i over 70 år. Lånekassen har bidratt til at høyere utdanning har gått fra å være et privilegert gode for de få til å være tilgjengelig for alle, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

Derfor lanserte SAIH kampanjen «Lånekassen for utvikling»» – for å sørge for at utviklingsministeren og Lånekassen sammen gjør noe med problemet.

The perfect couple!

«Lånekassen for utvikling» er et unikt nytt program som vi foreslår at Norad etablerer under Kunnskapsbanken. Gjennom Lånekassen for utvikling kan Lånekassen tilby råd, ekspertise og opplæring til andre land som ønsker å skape bedre lån- og stipendordninger.

Kampanjen fikk gjennomslag omtrent 6 måneder etter at den ble lansert. Basert på kampanjen er Norad i gang med å etablere programmet «Studiefinansering for utvikling» i Kunnskapsbanken.

Les også: Ulstein ga sitt ja: Norsk bistand skal bidra til rettferdig tilgang til høyere utdanning.