2020: Det forbudte bibliotek

Hva skjer når kunnskap blir forbudt? Med kampanjen "Det forbudet bibliotek" satt SAIH fokus på den globale anti-gender bevegelsen og angrepene på akademisk frihet.

Det Forbudte Bibliotek

I lang tid har kampen for likestilling og skeives rettigheter hatt vind i seilene, men nå jobber en global bevegelse med å snu denne vinden.

I Ungarn er kjønnsstudier nedlagt av regjeringen og i Polen skal et lovforslag om å fjerne seksualitetsundervisning i skolen behandles. I Brasil skal skolene «renses» for «kjønnsideologi» og amerikanske evangelistiske bevegelser lobber mot avkriminalisering av homofili og seksualitetsundervisning i flere afrikanske land.

Med kampanjen "Det forbudet bibliotek" ønsket SAIH å rope et varsko om hva som er i ferd med å skje. Vi arrangerte en alternativ underskriftskampanje og produserte filmen "What if?" som ble delt i sosiale medier.

SAIH-rapport høstet stor internasjonal oppmerksomhet

I samarbeid med NSO ga vi ut rapporten, Un/knowing & un/doing sexuality & gender diversity. Forfatteren, Haley McEwen fra University of the Witwatersrand tar for seg fremveksten av anti-gender-bevegelsen i Polen, Ungarn, Brasil og Sør-Afrika. Rapporten avdekker urovekkende tendenser, hvor nye og gamle konservative krefter finner sammen på tvers av ellers skillelinjer i sin motstand mot likestilling og skeives rettigheter.

Rapporten fikk stor internasjonal oppmerksomhet og har blitt presentert for en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, det sør-Afrikanske utdanningsdepartementet og for UNFPA og Unesco.

Last ned hele rapporten, her.

Her oppsummerer rapportforfatter, Haley McEwen de viktigste funnene: