2021: Can you hear me now?

Dette var året hvor vi alle sa «Can you hear me now» på digitale møter. Med denne kampanjen satt SAIH fokus på alle de studentaktivistene som aldri blir lytta til av sine myndigheter.

I en rekke land ser vi at myndigheter på ulikt vis forsøker å stilne studentaktivister som jobber for en forandring. Overvåkning, trusler, vold og vilkårlige arrestasjoner har blant vanlig kost for studentaktivister i land som Zimbabwe, Colombia, Hviterussland, Tyrkia og Hong Kong.

Dette skjedde også før koronapandemien, men siste året har situasjonen blitt mye verre.

Free to Think-rapporten som Scholars at Risk gir ut årlig rapporterer noe på angrep på studenters ytringsrett. Den siste rapporten dokumenterte 118 tilfeller av angrep relatert til studenter. Fordi koronaepidemien tar så mye oppmerksomhet, går mange av disse hendelsene under radaren.

Vi ser også at autoritære ledere i stadig flere land, forsøker å stemple studentaktivister som bråkmakere, kriminelle eller terrorister for å skape et bilde av dem som farlige og frata dem legitimiteten som menneskerettighetsforsvarere.

I denne kampanjen fikk du mulighet til å bidra til «unmute» studentaktivistene, slik at verdens ledere fikk høre den ekte historien. Sjekk ut kampanjens nettside, her.

Rapport og podkast

Dersom du vil vite mer om tematikken så finnes det flere måter å gjøre det på. SAIH produserte for første gang en podkast i tilknytning til politisk kampanje, SAIH unedited. I tillegg gav vi ut rapporten «Students by day, rebels by night», skrevet av Chris Millora og Renee Karanungan på vegne av SAIH. Tittelen på rapporten viser til et sitat fra filippinske studentaktivister, som forteller om hvordan myndighetene i landet forsøker å fremstille studentene som fiender og dermed frata legitimiteten til aktivistene. Du kan laste ned rapporten, eller lese et sammendrag på våre nettsider.