Feil: Ukjent youtube URL:

2017: Hvordan dele verden på sosiale medier?

Er det helt greit å ta bilder av hvem som helst på en skole, et barnehjem eller i en landsby mens du er på reise? Hvilket ansvar har frivillige, turister og organisasjoner for hva som spres i sosiale medier når de er på reise?

Frivillighetsturisme er i sterk vekst. Å reise til spennende steder både som frivillig, backpacker eller som student er lettere enn noen gang. Samtidig øker tilgjengeligheten og bruken av sosiale medier, noe som skaper både utfordringer og muligheter for hvordan du selv deler dine opplevelser.

I årets Radi-Aid-kampanje har SAIH laget en egen sosiale medier-guide for de som er på reise i utviklingsland. Guiden utgis i samarbeid med skaperne bak Barbie Savior.

Guide for sosiale medier

Bildedeling og etisk bruk av sosiale medier har fått økende oppmerksomhet i Norge, noe særlig Datatilsynet har satt fokus på – ikke minst når det gjelder personvern knyttet til bilder av barn. Etiske retningslinjer innad i bistandsorganisasjoner for bildebruk har også fått mer fokus.

Når det gjelder sosiale medier, derimot, og hva privatpersoner selv deler på sine kontoer på reise, blir skillelinjene lett mer vage. Men hvorfor skal vi ikke følge samme normer som vi hadde gjort hjemme?

Vi som har laget denne guiden har alle gått i disse fellene selv. Og vi vet at uansett hvor gode intensjonene har vært, så kan det hele bli så feil. Vi skal likevel være bevisst vårt ansvar, og dette gjelder både individuelle, organisasjoner og kommersielle aktører. Vi håper denne guiden vil inspirere og bli tatt i bruk av flere parter.

Frivillighetsguiden består av fire enkle prinsipper, med fokus på respekt for menneskeverdet, informert samtykke, refleksjoner rundt dine egne intensjoner, og – ikke minst: Hvordan du selv kan bidra til å bryte ned stereotypier.

Face Banner03 Beskjært

1: Vis verdighet

Respekt for andre menneskers verdighet glemmes ofte når landegrenser krysses, spesielt gjelder dette utviklingsland. Du har ansvar for at det du skriver ikke frarøver verdigheten til de menneskene du omgås. Mennesker er ikke turistattraksjoner og skal heller ikke behandles som det. Unngå å bruke ord eller bilder som demoraliserer eller videreformidler stereotypier.
Les mer.


Still01 Beskjært

2: Få Informert samtykke

Respekter andre menneskers rett til privatliv og spør om det er greit at du tar og deler bilder på sosiale medier eller bruker de på andre måter. Å sikre informert samtykke er det aller viktigste du kan gjøre for å sikre en ansvarlig gjengivelse av andre mennesker på sosiale medier. Det er spesielt viktig å ha et bevisst forhold til deling av bilder av barn. Forhør deg med foreldre eller foresatte, og lytt til barnas egne ønsker og respekter hva de selv sier.
Les mer.


Face Event02 Square

3: Reflekter over dine egne intensjoner

Egne intensjoner kan påvirke hvordan du forteller om dine erfaringer og omgivelser på sosiale medier, og mange faller for fristelsen til å presente stedet de befinner seg som mer eksotisk og annerledes enn det egentlig er. Gode intensjoner, som for eksempel å sette søkelys på utfordringer på stedet du befinner deg, eller et ønske om å samle inn penger til organisasjonen du jobber frivillig for eller for en sak, er ingen grunn til å ikke respektere andre menneskers privatliv og verdighet.
Les mer.


Still03 Square

4: Forkast stereotypiene

Når du forteller om livet på reise på sosiale medier har du hovedsakelig to valg: (1) fortell venner og familie en stereotypisk historie fra reisen, eller (2) fortell en nyansert historie, som inkluderer kompleksiteten. Bruk denne unike muligheten til å fortelle dine venner og følgere på sosiale medier de historiene som gjenstår å bli fortalt. Beskriv menneskene du møter på en måte som kan øke følelsen av solidaritet og fellesskap.
Les mer.


Ønsker du å ta i bruk guiden i egen virksomhet eller en organisasjon du er engasjert i? Du kan få tilsendt trykklar fil med muligheter for å sette inn egen logo. Ta kontakt med oss på epost: info@saih.no for mer informasjon.

Fb Heart 2

Synes du denne kampanjen er viktig?

"Vårt bilde av Sør" er et tema SAIH har jobbet med i mange år, blant annet gjennom kampanjen Radi-Aid. Fokus har vært hvordan vestlige medier, bistandsorganisasjoner og akademia, ofte presenterer et unyansert bilde preget av krig, fattigdom og konflikt. Et forenklet bilde kan være til direkte hinder for utvikling i et land. Studenter og akademikere er viktige aktører i samfunnsutviklingen, og derfor er det vesentlig at vi også forstår hvordan verden henger sammen.

Vil du engasjere deg i dette arbeidet? SMS UTDANNING til 2380 for å støtte SAIHs arbeid med 40 kr i måneden.

Takk for at du engasjerer deg!