Radi-Aid

Sammen med våre 11 lokallag ved høgskoler og universiteter over hele landet har vi gjennom flere år jobbet med temaet «Vårt bilde av Sør». Som følge av dette arbeidet oppstod ideen om kampanjen "Radi-Aid", som siden har høstet bred oppmerksomhet i Norge og internasjonalt.

"Vårt bilde av Sør" var også tema for kampanjen vår i 2007 og 1999-2000. Fokus har vært på hvordan vestlige medier, bistandsorganisasjoner og akademia – våre hovedformidlere av informasjon om Afrika – ofte presenterer et unyansert bilde preget av krig, fattigdom og konflikt. Et forenklet bilde kan være til direkte hinder for utvikling i et land. Studenter og akademikere er viktige aktører i samfunnsutviklingen, og derfor er det vesentlig at vi også forstår hvordan verden henger sammen.

Et sentralt argument i dette arbeidet har vært at innsamlingskampanjer og tv-aksjoner kan risikere å virke mot sin hensikt, dersom de tilslører årsakene til fattigdom. Vi trenger mer nyansert informasjon om utvikling og fattigdom, ikke forenklende halvsannheter.

Radi-Aid
Musikkvideoen og kampanjen Radi-Aid: Africa for Norway høstet stor oppmerksomhet i 2012 – mer enn vi noen gang hadde forestilt oss. Det hele viste at vi hadde truffet en nerve. Folk over hele verden var overmodne for debatt og humor om vestlige fremstillinger av Afrika og utviklingsland.

En tendens i bistandsorganisasjoners innsamlingskampanjer er fortsatt at fattige mennesker ofte fremstilles som passive mottakere av hjelp, uten evner eller ønsker om å gjøre sitt eget land til et bedre sted å bo i. Det gjør at vi setter et kunstig skille mellom oss og dem, hvor vi er heltene og de er passive ofre. SAIH er selvfølgelig ikke motstandere av bistand, men vi trenger mer fokus på hvordan fattige folk kan tjene penger selv, gjennom turisme, salg av landbruksvarer og bærekraftige investeringer. Da trengs politisk endring, også i rike land som Norge. 

The Radi-Aid Awards
Stereotypier og forenklende halvsannheter fører til dårlige debatter og dårlig politikk, og et skjevt bilde av verden. Bistandsorganisasjoner kan spille en viktig rolle her. For å oppfordre til endring i bistandskommunikasjon, og for å vise frem de gode eksemplene på hvordan global utvikling og innsamlingskampanjer kan formidles, har vi opprettet en prisutdeling for de mest skadelige og de mest kreative innsamlingsvideoene: The Radi-Aid Awardsles mer her. Siden oppstarten i 2013 har prisutdelingen på kort tid blitt en årlig begivenhet og ledende "vaktbikkje" for bistandsbransjen, både nasjonalt og internasjonalt.  

"Lets save Africa! - Gone wrong
Og hva mener vi egentlig med stereotypier og forenklende halvsannheter? Jo, det kan du se i denne videoen:

"Save Africa - gone wrong" ble kåret til en av verdens ti beste videoer i 2013 av nettgiganten TED, og har blitt omtalt av TV2, NRK, Aftenposten, Dagbladet, Al-Jazeera, BBC, National Public Radio (USA), Radio France Internationale og Süddeutsche Zeitung. Også "Radi-Aid: Africa for Norway" fra 2012 fikk stor oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Filmen er sett 2,5 millioner ganger på YouTube, og fikk dekning i The Guardian, Huffington Post, Washington Post, New York Times, AFP, NPR, ZDF, Deutche Welle, CNN, og ble vist på svensk, dansk, nederlandsk, fransk, sørafrikansk og norsk tv.

Who wants To Be A Volunteer?
" Who Wants To Be A Volunteer" ble laget i 2014. Videoen en parodi på gameshow og setter ønsket om å «redde Afrika» på spissen med en ny vri, skapte også oppmerksomhet og debatt internasjonalt – denne gang rundt frivillighet og såkalt "voluntoursim". Se egen oversikt over artikler, TV-innslag og debatter. 

Change a Life With Just One Swipe

Vår siste video ble laget i 2016, hvor vi et satirisk blikk på hvordan symbolske gaver – som særlig er populært under juletreet – og fadderordning-konseptet kommuniseres. Også denne ble godt mottatt i sosiale medier, og ble grobunn for utvidet debatt i Norge. Les blant annet mer her.