Colombia

Colombia har vært preget av borgerkrig de siste 60 årene, og sivilbefolkningen har stått midt i skuddlinja mellom ulike geriljabevegelser, paramilitære grupper og militæret. Konflikten eskalerte utover 1990-tallet, og flere forsøk på fredsforhandlinger har feilet. Fredsforhandlingene mellom FARC (landets største geriljabevegelse) og colombianske myndigheter ble tatt opp igjen i Oslo i oktober 2012, og har siden funnet sted på Cuba der Norge er med og tilrettelegger. Forhandlingene har aldri nådd så langt som nå, er det en lang vei igjen til et fredelig samfunn.

Colombia er det landet i verden med flest internt fordrevne, etter Syria, Opp mot 5 millioner mennesker (10 % av befolkningen) er flyktninger i eget land. Mangel på fast bopel gjør det vanskelig for barn og unge å følge utdanningen i grunnskolen. Både geriljaen og de paramilitære gruppene er knyttet til narkotrafikken. Særlig utsatt er urfolk, afroetterkommere og småbønder i distriktene som ofte blir tvunget til å bruke jorda si til å dyrke koka for enten geriljagruppene eller de paramilitære.

Rekruttering til militære grupper er økende, og de som blir rekruttert kan være så unge som 10 år.

Utdanningspolitikken i Colombia har de siste ti årene vært preget av økt privatisering. Over 70 prosent av universitetene privatisert, og mange drives kun for profitt. Høye skolepenger ekskluderer mange unge fra høyere utdanning. I dag har 90 prosent av de rikeste tilgang til høyere utdanning, men kun 10 prosent av de fattige.

Siden 2011 har det vært jevnlige protester mot blant annet stor privatisering av høyere utdanning, profittering av utdanning og dårlige låneordninger for studenter. Samtidig har det vært økning i politivold og korrupsjon i utdanningssektoren.

COVID-19 pandemien har i Colombia, som mange andre land, ført til et større gap mellom grupper av studenter. 50% av studentene har ikke tilgang til internett utenfor campus, og blir derfor ekskludert fra undervisningen.

Siden midten av 2000-tallet har SAIH støttet studentorganisasjonen ACEU i kampen for gratis offentlig utdanning som legger til rette for akademisk frihet og kritisk tenkning. SAIH samarbeider også med organisasjoner for urfolk og afroetterkommere, for å sikre deres rett til relevant og god utdanning, bl.a. gjennom etableringen av autonome utdanningsinstitusjoner.

I 2016 valgte norske elever å gi årets Operasjon Dagsverk til SAIH. Med støtte fra OD jobber vi sammen med sju colombianske organisasjoner for å gjøre skolen og lokalsamfunnet tryggere, samt utdanne ungdomsledere som kan delta aktivt i arbeidet med å bygge et bedre samfunn. OD-prosjektene avsluttes i 2021 og 2022. Les mer om OD 2016, her.

Våre partnere i Colombia:

Kontakt oss:

photo of Katrine Ringhus

Katrine Ringhus

Programrådgiver, Colombia og Nicaragua
(+47) 406 17 206
photo of Lauren Berntsen

Lauren Berntsen

Programrådgiver, Inkludering, SRHR, StAR, Bolivia, Colombia, Zambia
(+47) 907 01 216
photo of Nina Luhr

Nina Luhr

Programrådgiver, Colombia
(+47) 900 89 535
​ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

​ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

Organisasjonen er en viktig aktør i kampen for fred og rettferdighet.

Les mer
​COALICION CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

​COALICION CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

COALICION CONTRA LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES AL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA arbeider for å forhindre unges involvering i konflikten

Les mer
​CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA

​CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA

CRIC er en av Colombias eldste og største urfolksbevegelser.

Les mer
​ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

​ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

ACEU kjemper for studenters rettigheter og akademisk frihet

Les mer
​ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA ACCIÓN SOCIAL

​ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA ACCIÓN SOCIAL

NOMADESC er en menneskerettighetsorganisasjon som jobber for å styrke minoriteters rettigheter.

Les mer
​CXHAB WALA KIWE

​CXHAB WALA KIWE

CXHAB WALA KIWE jobber i et av områdene i Colombia som har vært hardest rammet av konflikten. De bidrar til å styrke urfolks identitet, tradisjoner og tilhørighet.

Les mer
​CORPORACIÓN OTRA ESCUEL

​CORPORACIÓN OTRA ESCUEL

Organisasjonen bruker kunst og lek som verktøy for å fremme fredskultur i et voldspreget Colombia.

Les mer
​PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS

​PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS

PNC organiserer mer enn 140 grasrotorganisasjoner for å forbedre situasjon for afrocolombianere.

Les mer
Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Vær sterk, Colombia!*

Vær sterk, Colombia!*

Søndag ble flere personer knyttet til urfolksorganisasjonen CRIC, som SAIH samarbeider med, skutt. 8 er skadd og på sykehus.

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

SAIH og andre norske organisasjoner i Colombiaforum, er dypt bekymret for utviklingen i Colombia. Det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Her er våre felles krav til den norske regjeringen.

7 dager med massive demonstrasjoner i Colombia

7 dager med massive demonstrasjoner i Colombia

Tusenvis av mennesker protesterer i byer og bygder rundt om i Colombia, i det som betegnes som den største sosiale mobiliseringen i landet siden 70-tallet. Studenter og ungdom over hele landet er mye av drivkraften bak protestene, og det som gjentas i alle marsjer og utrop: ” Nok er nok – vi er ikke redde lenger!”

Hvordan Norge reddet Colombia?

Hvordan Norge reddet Colombia?

SAIH har gjennom sitt flerårige arbeid i Colombia sett hvordan colombiansk sivilsamfunn og grasrot kjemper hver eneste dag for å bygge et fredeligere samfunn.