Colombia

våre partnere i colombia:

Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios

Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) er en landsdekkende studentorganisasjon som kjemper for studenters rettigheter og akademisk frihet. ACEU har vært en ledende stemme i de nasjonale protestene og streikene for mer rettferdig tilgang utdanning og økt offentlig finansiering. SAIH samarbeider med ACEU om blant annet skolering av unge ledere, rettighetsopplæring, dokumentasjon av brudd på studenters rettigheter og arbeid mot kjønnsbasert vold på universitetene. Følg ACEU på Facebook.


Consejo Regional Indígena del Cauca

Det regionale urfolksrådet i Cauca (CRIC) er en sammenslutning av urfolksmyndigheter og representerer 90 % av urfolkssamfunnene i fylket Cauca, sør-vest i Colombia. CRIC er en av Colombias eldste og største urfolksbevegelser, grunnlagt i 1971 og var en av initiativtagerne til den nasjonale urfolksorganisasjonen, ONIC. CRIC kjemper for urfolks territorielle og kulturelle rettigheter, og utarbeider et eget helse- og utdanningssystem. Les mer.

SAIH samarbeider med CRIC om to prosjekter:

​Universidad Autónoma Indígena Intercultural

Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) er et universitet av, med og for urfolk. Målet med et slikt universitet er å bevare og utvikle tradisjonell kunnskap, og tilby en utdanning som baserer seg på lokalsamfunnets behov og kunnskap. Her tilbys studieretninger som bevaring av urfolksspråk, bærekraftig jordbruk, urfolksrett og pedagogikk. Gjennom utdanningen lærer de unge mer om egen identitet og kultur, og får muligheten til å tilføye sitt lokalsamfunn viktig kunnskap. Støtten fra SAIH går blant annet til forskning og til det faglige og politiske arbeidet for å sikre UAIIN formell anerkjennelse som universitet. Les mer.


Ungdomsprogrammet

Gjennom prosjektet "Utdanning for fred i Colombia” støttet av Operasjon Dagsverk, jobber SAIH sammen med ungdomsdelen av CRIC for å bidra til tryggere skoler og lokalsamfunn for urfolksungdom, gjennom opplæring i rettigheter og politisk påvirkning.


Asociación Nacional De Estudiantes de Secundaria

Elevorganisasjonen ANDES er en viktig sivilsamfunnsaktør i kampen for fred og rettferdighet i Colombia, spesielt for ungdom og studenter. Gjennom påvirkningsarbeid, ledertrening for unge, samt regionale og nasjonale møter, jobber de for å sikre og fremme unges rettigheter. Med støtte fra SAIH, jobber ANDES for å gi unge kunnskap om sin rett til å nekte militærtjeneste, hindre tvangsrekruttering og for å fremme kjønnsperspektiver og kunnskap om LHBTIQ+ rettigheter i og utenfor organisasjonen. Les mer.


Coalicion Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jovenes al Conflicto Armado en Colombia

Coalicion Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jovenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO) er en sammenslutning av åtte organisasjoner som arbeider for å forhindre barn og unges involvering i den væpnede konflikten i Colombia. SAIH støtter arbeidet deres i Buenaventura, en by med store utfordringer knyttet til vold og væpnede grupper. COALICO er opptatt av at ungdom skal ha god kunnskap om sine rettigheter for å forhindre rekruttering til gjenger. Prosjektene SAIH støtter har som mål å gjøre skoler til trygge soner for barn og unge, og hindre at unge lar seg overtale eller true til å bli med i gjenger. Les mer.


Cxhab Wala Kiwe

Cxhab Wala Kiwe er en urfolksorganisasjon i et av områdene i Colombia som har vært hardest rammet av konflikten og hvor konflikten har eskalert igjen etter at fredsavtalen ble signert i 2016. Organisasjonen brukte tidligere et spansk navn ACIN (Asociacion de Cabildos Indigenas del Norte del Cauca), men har de siste årene tatt i bruk navnet på sitt eget språk, Nasa. Dette gjør de for å bidra til å styrke urfolks identitet, tradisjoner og tilhørighet til egen kultur. Med støtte fra Operasjon Dagsverk får hundrevis av urfolksungdommer opplæring i egne rettigheter og trening i fredelig konfliktløsning. Les mer.


Corporación Otra Escuela

Corporación Otra Escuela er en frivillig organisasjon som bruker kunst og lek som verktøy for å fremme fredskultur i et voldspreget Colombia. Med støtte fra SAIH får ungdommer lære en metodikk basert på Paulo Freires teorier om dialog og frigjørende pedagogikk, som de kan bringe tilbake til sin organisasjon og lokalsamfunn. I tillegg deltar en gruppe ungdommer på et årlig kursopplegg hvor målet er å jobbe sammen for å fremme fredskultur. Les mer.


Proceso de comunidades negras

Proceso de comunidades negras (PCN) organiserer mer enn 140 grasrotorganisasjoner, samfunnsråd og afrocolombianere, for å forbedre situasjon for afrocolombianere i landet. Organisasjonen ble etablert i kjølvannet av at landets grunnlov i 1991, anerkjente Colombia som en "multietnisk og flerkulturell" nasjon. PCN har blant annet vært med på å sikre at afrocolombianerne ble tatt spesielt hensyn til i fredsavtalen fra 2016. Med støtte fra SAIH jobber ungdomsbevegelsen i PCN for å ivareta afroungdommens rettigheter, styrke felles identitet og skape en felles plattform for å kjempe for rettigheter og landområder, samt et godt og trygt liv i lokalsamfunnene. SAIH støtter også PCNs arbeid med å heve andelen afroetterkommere som få tilgang til høyere utdanning. PCN er opptatt av å styrke fredsprosessen på grasrota og SAIH støtter fredsverksteder i områder med høyt konfliktnivå. Les mer.


Asociación para la Investigación y la Acción Social

Asociación para la Investigación y la Acción Social (NOMADESC) er en menneskerettighetsorganisasjon som jobber for å styrke rettighetene til marginaliserte grupper gjennom utdanning. Med støtte fra SAIH driver NOMADESC det Interkulturelle Folkeuniversitetet, inspirert av den brasilianske pedagogen Paulo Freire. Her foregår undervisningen som en dialog mellom de som underviser, studentene og samfunnene de kommer fra. Målet er å styrke studentens selvtillit, kritiske tenkning og som et resultat av dette - deres deltagelse i samfunnet. Studentene er nominert som representanter for sine lokalsamfunn og deres forskningsprosjekter baserer seg på lokalsamfunnets behov. Les mer.


Kontakt oss:

photo of Katrine Ringhus

Katrine Ringhus

Programrådgiver, Colombia og Nicaragua
(+47) 406 17 206
photo of Lauren Berntsen

Lauren Berntsen

Programrådgiver, Inkludering, SRHR, StAR, Bolivia, Colombia, Zambia
(+47) 907 01 216
photo of Nina Luhr

Nina Luhr

Programrådgiver, Colombia
(+47) 900 89 535
7 dager med massive demonstrasjoner i Colombia

7 dager med massive demonstrasjoner i Colombia

Tusenvis av mennesker protesterer i byer og bygder rundt om i Colombia, i det som betegnes som den største sosiale mobiliseringen i landet siden 70-tallet. Studenter og ungdom over hele landet er mye av drivkraften bak protestene, og det som gjentas i alle marsjer og utrop: ” Nok er nok – vi er ikke redde lenger!”

Hvordan Norge reddet Colombia?

Hvordan Norge reddet Colombia?

SAIH har gjennom sitt flerårige arbeid i Colombia sett hvordan colombiansk sivilsamfunn og grasrot kjemper hver eneste dag for å bygge et fredeligere samfunn. 

Studentstreikene i Colombia fortsetter

Studentstreikene i Colombia fortsetter

En massiv lærer- og studentstreik i Colombia har nå vart i én måned. Regjeringen nekter å imøtekomme krav om mer støtte til offentlige universiteter og har i stedet kommet med harde represalier.  

Massive studentstreiker i Colombia

Massive studentstreiker i Colombia

Studenter fra alle de offentlige universitetene i Colombia er ute i en pågående streik. Dette kommer som en reaksjon på det de mener er lang tids nedbygging av høyere utdanning i landet.