ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (ACEU)

ACEU er en landsdekkende studentorganisasjon som kjemper for studenters rettigheter og akademisk frihet. De har vært en ledende stemme i de nasjonale protestene og streikene for mer rettferdig tilgang utdanning og økt offentlig finansiering. SAIH samarbeider med ACEU om blant annet skolering av unge ledere, rettighetsopplæring, dokumentasjon av brudd på studenters rettigheter og arbeid mot kjønnsbasert vold på universitetene.