ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

ANDES er en viktig sivilsamfunnsaktør i kampen for fred og rettferdighet. Med støtte fra SAIH, jobber de for å lære unge om sin rett til å nekte militærtjeneste, hindre tvangsrekruttering og for å fremme kunnskap om LHBTIQ+ rettigheter.