CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA (CRIC)

CRIC er en av Colombias eldste og største urfolksbevegelser, grunnlagt i 1971 og var en av initiativtagerne til den nasjonale urfolksorganisasjonen, ONIC. SAIH samarbeid med CRIC om to prosjekter.

CRIC er en sammenslutning av urfolksmyndigheter og representerer 90 % av urfolkssamfunnene i fylket Cauca, sør-vest i Colombia. CRIC er en av Colombias eldste og største urfolksbevegelser, grunnlagt i 1971 og var en av initiativtagerne til den nasjonale urfolksorganisasjonen, ONIC. CRIC kjemper for urfolks territorielle og kulturelle rettigheter, og utarbeider et eget helse- og utdanningssystem. Les mer.


SAIH samarbeider med CRIC om to prosjekter:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL (UAIIN)

UAIIN er et universitet av, med og for urfolk. Målet med et slikt universitet er å bevare og utvikle tradisjonell kunnskap, og tilby en utdanning som baserer seg på lokalsamfunnets behov og kunnskap. Her tilbys studieretninger som bevaring av urfolksspråk, bærekraftig jordbruk, urfolksrett og pedagogikk. Gjennom utdanningen lærer de unge mer om egen identitet og kultur, og får muligheten til å tilføye sitt lokalsamfunn viktig kunnskap. Støtten fra SAIH går blant annet til forskning og til det faglige og politiske arbeidet for å sikre UAIIN formell anerkjennelse som universitet. Les mer.

UNGDOMSPROGRAMMET

Gjennom prosjektet "Utdanning for fred i Colombia” støttet av Operasjon Dagsverk, jobber SAIH sammen med ungdomsdelen av CRIC for å bidra til tryggere skoler og lokalsamfunn for urfolksungdom.