CXHAB WALA KIWE

Urfolksorganisasjonen jobber i et av områdene i Colombia som har vært hardest rammet av konflikten. De bidrar til å styrke urfolks identitet, tradisjoner og tilhørighet til egen kultur.

Urfolksorganisasjonen jobber i et av områdene i Colombia som har vært hardest rammet av konflikten og hvor konflikten har eskalert igjen etter at fredsavtalen ble signert i 2016. Organisasjonen brukte tidligere det spansk navnet ACIN (Asociacion de Cabildos Indigenas del Norte del Cauca), men har de siste årene tatt i bruk navnet på sitt eget språk, Nasa. Dette gjør de for å bidra til å styrke urfolks identitet, tradisjoner og tilhørighet til egen kultur. Med støtte fra Operasjon Dagsverk får hundrevis av urfolksungdommer opplæring i egne rettigheter og trening i fredelig konfliktløsning.