PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS

PNC organiserer mer enn 140 grasrotorganisasjoner for å forbedre situasjon for afrocolombianere i landet. PCN er opptatt av å styrke fredsprosessen på grasrota og SAIH støtter fredsverksteder i områder med høyt konfliktnivå.

Organisasjonen ble etablert i kjølvannet av at landets grunnlov i 1991, anerkjente Colombia som en "multietnisk og flerkulturell" nasjon. PCN har blant annet vært med på å sikre at afrocolombianerne ble tatt spesielt hensyn til i fredsavtalen fra 2016.

Med støtte fra SAIH jobber ungdomsbevegelsen i PCN for å ivareta afroungdommens rettigheter, styrke felles identitet og skape en felles plattform for å kjempe for rettigheter og landområder, samt et godt og trygt liv i lokalsamfunnene. SAIH støtter også PCNs arbeid med å heve andelen afroetterkommere som få tilgang til høyere utdanning. PCN er opptatt av å styrke fredsprosessen på grasrota og SAIH støtter fredsverksteder i områder med høyt konfliktnivå.