Nicaragua

Nicaragua er Mellom-Amerikas største land, med kyst til både Stillehavet og Det Karibiske hav. Det er også det fattigste landet i regionen, nesten halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Etter mange år med vanstyre og vold, befinner landet seg nå i en dyp krise

Nicaragua beskrives i dag som en trykk-koker og får sterk kritikk for grove brudd på menneskerettigheter. Den stadig mer autoritære lederen Daniel Ortega, har sittet ved makten siden 2007. I 2014 gjorde Ortega endringer i grunnloven, som gjør at han nå kan bli sittende som president resten av livet. Journalister, studenter og fagforeningsledere som sier sine meninger høyt, risikerer strenge straffer, og i 2018 ble det forbudt å protestere.

Utdanningstilbudet har gradvis blitt mer privatisert siden 90 tallet, og budsjettene til den offentlige skolen minker. Hvem som har tilgang til utdanning styres derfor langt på vei av privatøkonomien. Nicaragua er et svært konservativt og klassedelt land. Abort er ulovlig, og seksuelle overgrep mot kvinner er et stort problem. Rasisme mot minoriteter er et stort problem. Mange beskriver landet som delt i to – mellom Stillehavskysten og Atlanterhavskysten.

Høyere utdanning er garantert 6% av nasjonalbudsjettet. Landet har åtte offentlig universitet og mange private. Kommersialisering av utdanning, og profitt-fokus er et problem.

Saker som omhandler høyere utdanning er i hovedsak avgjort og styrt av «CNU National University Alliance» som består av de åtte offentlige universitetene, UCA og URCAAN (Latin-Amerikas første interkulturelle universitet og SAIHs samarbeidspartner). Selv om politikk og lovgivning om høyere utdanning er på plass, er det diskuterbart hvor mye av dette som er satt ut i praksis.

De store studentdemonstrasjonene i Nicaragua startet i 2018, etter president Daniel Ortega lanserte planer om å reformere velferdssystemet. Demonstrasjonene startet med studenter, men de fikk raskt støtte av fagforeninger, bønder og andre grupper. Etter demonstrasjonene ble studenter arrestert, torturert og drept. Over 300 ble drept, og sykehus ble nektet å behandle skadde studenter. Den politiske situasjonen fra 2018 og COVID-19-pandemien har ført til en økonomisk krise i landet. Det har blant annet ført til store kutt i støtte til høyere utdanning, nye strengere lover mot protester, økt overvåking av innbyggere og korrupsjon.

SAIH samarbeider med organisasjoner i de autonome regionene RAAN og RAAS på Atlanterhavskysten. Dette er landets fattigste område, hvor få andre solidaritets - og bistandsorganisasjoner er til stede. Her jobber vi for å utdanne flere lærere og for å styrke tilgangen til høyere utdanning som er tilpasset lokale språk, kultur og behov.

Kontakt oss:

photo of Katrine Ringhus

Katrine Ringhus

Programrådgiver, Colombia og Nicaragua
(+47) 406 17 206
​Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua

​Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua

FADCANIC jobber for å styrke interkulturell utdanning, autonomi og bedre sosiale og økonomiske kår for urfolk, afroetterkommere og Mestizoer.

Les mer
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense

URACCAN er Latin-Amerikas første interkulturelle universitet og SAIH har samarbeidet med dem siden 1994.

Les mer