Nicaragua

​Våre partnere i nicaragua

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) er Latin-Amerikas første interkulturelle universitet og SAIH har samarbeidet med dem siden 1994. URACCAN ble startet i de autonome områdene på den karibiske kysten i Nicaragua, et område med en svært flerkulturell og flerspråklig befolkning. Universitetets oppstart var et svar på befolkningens manglende tilgang til relevant høyere utdanning på eget språk, og et bidrag til regionens utvikling. SAIH gir blant annet støtte til forskning, studieprogrammer, studentdemokratier og påvirkningsarbeid som fremmer interkulturell høyere utdanning. Les mer her.


Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica

Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica (CEIMM) er kjønnsforskningsinstituttet ved URACCAN. Siden 1992 har de jobbet med å fremme et interkulturelt kjønnsperspektiv i forskningen til URACCAN og i universitets ulike funksjoner og campuser, og for å skape debatt rundt kjønnsdiskriminering i lokalsamfunnene rundt. CEIMM jobber for å styrke kvinner og LHBT-personers rettigheter gjennom fire hovedlinjer: Utdanning for frigjøring; Styrking av politisk deltakelse; Kvinnelig entreprenørskap; og Diskriminering og kjønnsbasert vold. SAIHs støtte går til forskning, kompetanseheving innad på universitetet, internasjonalt samarbeid og forebygging av kjønnsbasert vold og diskriminering på universitetet. Les mer her.


Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua

Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC) er en organisasjon som jobber for å styrke interkulturell utdanning, autonomi og bedre sosiale og økonomiske kår for urfolk, afroetterkommere og mestizoer (majoritetsbefolkningen i Latin-Amerika, mestizo kommer fra latinske ordet for “blandet”) på Atlanterhavskysten i Nicaragua, gjennom blant annet yrkesutdanning og opplæring av lærere, bærekraftig samfunnsutvikling og ivaretagelse av miljøet.

SAIH jobber med FADCANIC i to ulike prosjekter:

Læreropplæring

Siden 1997 har FADCANIC tilbudt et opplæringsprogram for ukvalifiserte lærere som jobber i skolen på den autonome Atlanterhavskysten. Programmet har hatt og har en betydelig innvirkning på forbedring av utdanningen i regionen gjennom å møte et av de mest presserende behovene i utdanningssektoren, nemlig mangel på kvalifiserte lærere. Dette er spesielt viktig på Atlanterhavskysten, der mange ulike befolkningsgrupper, språk og kulturelle virkeligheter lever sammen. SAIH jobber sammen med FADCANIC for å lære opp lærere som viktige pådrivere for sosial endring i lokalsamfunnene på Atlanterhavskysten.

Centro de Educación Técnica Ambiental y Agroforestal

Centro de Educación Técnica Ambiental y Agroforestal (CETAA) er en yrkesskole som jobber med bærekraftig miljø- og skogforvaltning, drevet av FADCANIC. Elevene ved skolen kommer fra ulike samfunn for urfolk, afroetterkommere og mestizoer, i de fattigste områdene i Nicaragua. SAIH og FADCANIC jobber sammen for å tilby yrkesrettede studier som har som mål å styrke ungdommenes bidrag til en bærekraftig utvikling av den autonome Atlanterhavskysten, samt å gi dem muligheten til å gå videre til studier ved universitetet.


Kontakt oss:

photo of Katrine Ringhus

Katrine Ringhus

Programrådgiver, Colombia og Nicaragua
(+47) 406 17 206