Nicaragua

Nicaragua er Mellom-Amerikas største land, med kyst til både Stillehavet og Det Karibiske hav. Det er også det fattigste landet i regionen, nesten halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.
Utdanningstilbudet har gradvis blitt mer privatisert siden 90 tallet, og budsjettene til den offentlige skolen minker. Hvem som har tilgang til utdanning styres derfor langt på vei av privatøkonomien. Nicaragua er et svært konservativt og klassedelt land. Abort er ulovlig, og seksuell trakassering og overgrep mot kvinner er et stort problem. Rasisme mot minoriteter er et stort problem. Mange beskriver landet som delt i to – mellom Stillehavskysten og Atlanterhavskysten.

Høyere utdanning er garantert 6% av nasjonalbudsjettet. Landet har flere store, offentlige universitet og mange private. Private aktører i høyere utdanning har økt i de siste ti-årene.En veldig viktig aktør i saker som omhandler høyere utdanning i Nicaragua er det Nasjonale Universitetsrådet (Consejo Nacional de Universidades) som er satt sammen av 10 offentlige og private universiteter, blant dem URACCAN (Latin-Amerikas første interkulturelle universitet og SAIHs samarbeidspartner).

RACCN og RACCS på Atlanterhavskysten er landets fattigste områder og hjem til majoriteten av landets urbefolkning og afroetterkommere. Her jobber vi for å sikre god høyere utdanning og yrkesutdanning som er tilpasset lokale språk, kultur og behov for regionenes multikulturelle befolkning.

Kontakt oss:

​Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua

​Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua

FADCANIC jobber for å styrke interkulturell utdanning, autonomi og bedre sosiale og økonomiske kår for urfolk, afroetterkommere og Mestizoer.

Les mer
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense

URACCAN er Latin-Amerikas første interkulturelle universitet og SAIH har samarbeidet med dem siden 1994.

Les mer