Sør-Afrika

Sør-Afrika har over 50 millioner innbygger og 11 offisielle språk. Selv om folket ble frigjort fra det undertrykkende apartheidregimet i 1994 er det fremdeles store økonomiske, sosiale og politiske skiller mellom svarte og hvite. For å forstå dagens situasjon i Sør-Afrika er det viktig å se det i en historisk kontekst. Enda den dag i dag er Sør-Afrika farget av Apartheid og kolonisering, og ikke-hvite innbyggere lever med det hver dag.

Studenter var en stor del av Anti-Apartheid-kampen, og demonstrasjoner i Sør-Afrika. Studentorganisasjonen SASO ble dannet som et motstykke til den hvite studentorganisasjonen, der folk med andre etnisiteter ble ekskludert.

Post-Apartheid kom det reformer og nasjonale planer for høyere utdanning. Utdanning skulle nå være inkluderende, og ikke undertrykke deler av befolkningen. Selv om det var økning av både av forskjellige etnisiteter og kvinner i høyere utdanning, så var det høyt frafall og lang fullføringstid på studiene. Fortsatt er utdanningen utilgjengelig for store deler av den unge befolkningen.

I 2015 startet «Fees must fall»-bevegelsen i Sør-Afrika. Studentene demonstrerte mot regjeringens plan om å øke studieavgifter. Bevegelsen jobbet for dekolonisering av utdanning og spredte seg raskt til institusjoner over hele landet. Selv om protestene skapte ringvirkninger og regjeringen lovet blant annet ingen økte avgifter og gratis utdanning for trengende, kjemper enda studentene for at det skal bli realisert.

Fasiha Hanssan fikk i 2019 studentenes fredspris for hennes innsats for tilgjengelig høyere utdanning og hennes rolle i #FeesMustFall-bevegelsen. Hun ble nominert av SAIH.

Anti-apartheidbevegelsen var kjernen av SAIHs aktivisme i starten. SAIH ga stipend til aktivister som måtte flykte til landet og ga juridisk bistand til politiske fanger. SAIH var en av de viktigste norske organisasjonene som jobbet mot apartheid, og ble etter hvert mer radikal i sitt arbeid.

SAIH samarbeider med 4 sørafrikanske organisasjoner som blant annet jobber med unge kvinners rettigheter, høyere utdanning og ikke-diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Kontakt oss:

photo of Kristoffer Kinge

Kristoffer Kinge

Programrådgiver, Sørlige Afrika og Zimbabwe
(+47) 472 58 233
GALA Queer Archive

GALA Queer Archive

GALA Queer Archive ble etablert i 1997 for å adressere mangelen på LHBTIQ+ historier i landet.

Les mer
​Gender DynamiX

​Gender DynamiX

Gender DynamiX (GDX) er den første organisasjonen av og for trans og ikke-binære personer i det sørlige Afrika.

Les mer
CENTRE FOR SEXUALITIES, AIDS AND GENDER

CENTRE FOR SEXUALITIES, AIDS AND GENDER

Centre for Sexualities, Aids and Gender (CSA&G) er et forskningssenter på universitetet i Pretoria, og ble etablert i 1999 som et svar på hiv-epidemien.

Les mer
​Equal Education

​Equal Education

Equal Education (EE) er en medlemsorganisasjon bestående av elever, ungdom, foreldre og øvrige medlemmer av samfunnet.

Les mer
Regnbuenasjonen Sør-Afrika?

Regnbuenasjonen Sør-Afrika?

Sør-Afrika har 11 offisielle språk, seks farger i flagget og omtales ofte som regnbuenasjonen etter Apartheids fall i 1994. Men kan regnbuen også symbolisere en LHBT-inkluderende nasjon?

"Jeg er inspirert!"

"Jeg er inspirert!"

Seks aktivister fra tre land har ankommet Sør-Afrika for å forberede seg på en ni måneder lang utveksling. De er del av «Young women leadership exchange».