Sør-Afrika

våre partnere i Sør-Afrika:

Centre for Sexualities, Aids and Gender

Centre for Sexualities, Aids and Gender (CSA&G) er et forskningssenter tilknyttet universitetet i Pretoria, og ble etablert i 1999 som et svar på hiv-epidemien. I dag jobber senteret med flere relaterte og interseksjonelle temaer knyttet til menneskerettigheter og sosial rettferdighet. SAIH har samarbeidet med senteret siden 2006. I dag støtter vi et bredt prosjekt som inkluderer forskning, opplæring, regionalt akademisk samarbeid (med blant anndre to av SAIHs partnere i Zimbabwe, SAYWHAT og SRC), lokalsamfunnsarbeid og initiativer som har som mål å gjøre Universitetet i Pretoria mer inkluderende. Les mer.


Gender DynamiX

Gender DynamiX (GDX) er den første organisasjonen av og for trans og ikke-binære personer i det sørlige Afrika og spiller en viktig rolle i den regionale bevegelsen for trans- og ikke-binær aktivisme. SAIH har støttet GDX sitt utdanningsarbeid siden 2013. Prosjektet går ut på å gi lærere og lærerstudenter ved høyere utdanningsinstitusjoner, opplæring i kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og hvordan de kan bruke denne kunnskapen for å bekjempe transfobi i skolen. SAIH gir også støtte til forskning og påvirkningsarbeid. Les mer.


Gay and Lesbian Memory in Action

Gay and Lesbian Memory in Action (GALA) ble etablert i 1997 for å adressere mangelen på LHBTIQ+ historier og erfaringer i offentlige og etablerte arkiver og museer. Siden den gang har GALA utvidet sitt arbeid til å omfatte aktiviteter knyttet til bl.a. utdanning og produksjon. Det skeive arkivet forblir hjertet i GALA og spiller en viktig rolle i å motarbeide narrative om at homofili og kjønnsmangfold er noe grunnleggende uafrikansk. Med støtte fra SAIH jobber GALA for å fremme økt kunnskap og dialog om seksuell legning og kjønnsidentitet ved høyere utdanningsinstitusjoner i Sør-Afrika, gjennom samlinger, workshops og støtte til relevante forskningsprosjekter. Les mer.


Equal Education

Equal Education (EE) er en medlemsorganisasjon bestående av elever, ungdom, foreldre og øvrige medlemmer av samfunnet. EE jobber for mer kvalitet og likeverd i det sør-afrikanske utdanningssystemet, gjennom kampanjer som baserer seg på aktivisme, forskning og politiske analyser. SAIH har samarbeidet med EE siden 2018 og støtter et prosjekt som fremmer tilgang til høyere utdanning for grupper som er sosialt og økonomisk marginaliserte. Les mer.


kontakt oss:

photo of Kristoffer Kinge

Kristoffer Kinge

Programrådgiver, Sørlige Afrika og Zimbabwe
(+47) 472 58 233
photo of Susanne Brovold Hvidsten

Susanne Brovold Hvidsten

Programrådgiver, Sør-Afrika og Norec-utveksling
(+47) 402 03 355
Regnbuenasjonen Sør-Afrika?

Regnbuenasjonen Sør-Afrika?

Sør-Afrika har 11 offisielle språk, seks farger i flagget og omtales ofte som regnbuenasjonen etter Apartheids fall i 1994. Men kan regnbuen også symbolisere en LHBT-inkluderende nasjon?

"Jeg er inspirert!"

"Jeg er inspirert!"

Seks aktivister fra tre land har ankommet Sør-Afrika for å forberede seg på en ni måneder lang utveksling. De er del av «Young women leadership exchange».