Centre for Sexualities, Aids and Gender

Centre for Sexualities, Aids and Gender (CSA&G) er et forskningssenter tilknyttet universitetet i Pretoria, og ble etablert i 1999 som et svar på hiv-epidemien. I dag jobber senteret med flere relaterte og interseksjonelle temaer knyttet til menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

SAIH har samarbeidet med senteret siden 2006. I dag støtter vi et bredt prosjekt som inkluderer forskning, opplæring, regionalt akademisk samarbeid (med blant anndre to av SAIHs partnere i Zimbabwe, SAYWHAT og SRC), lokalsamfunnsarbeid og initiativer som har som mål å gjøre Universitetet i Pretoria mer inkluderende.