EQUAL EDUCATION

Equal Education (EE) er en medlemsorganisasjon bestående av elever, ungdom, foreldre og øvrige medlemmer av samfunnet. EE jobber for mer kvalitet og likeverd i det sør-afrikanske utdanningssystemet, gjennom kampanjer som baserer seg på aktivisme, forskning og politiske analyser.

SAIH har samarbeidet med EE siden 2018 og støtter et prosjekt som fremmer tilgang til høyere utdanning for grupper som er sosialt og økonomisk marginaliserte. Samarbeidet med EE er støttet av NORECs ungdomsutvekslings program.