GALA Queer Archive

GALA Queer Archive ble etablert i 1997 for å adressere mangelen på LHBTIQ+ historier og erfaringer i offentlige og etablerte arkiver og museer. Siden den gang har GALA utvidet sitt arbeid til å omfatte aktiviteter knyttet til bl.a. utdanning og produksjon. Det skeive arkivet forblir hjertet i GALA og spiller en viktig rolle i å motarbeide narrative om at homofili og kjønnsmangfold er noe grunnleggende uafrikansk.

Med støtte fra SAIH jobber GALA for å fremme økt kunnskap og dialog om seksuell legning og kjønnsidentitet ved høyere utdanningsinstitusjoner i Sør-Afrika, gjennom samlinger, workshops og støtte til relevante forskningsprosjekter.