Gender DynamiX

Gender DynamiX (GDX) er den første organisasjonen av og for trans og ikke-binære personer i det sørlige Afrika og spiller en viktig rolle i den regionale bevegelsen for trans- og ikke-binær aktivisme. SAIH har støttet GDX sitt utdanningsarbeid siden 2013.

Prosjektet går ut på å gi lærere og lærerstudenter ved høyere utdanningsinstitusjoner, opplæring i kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og hvordan de kan bruke denne kunnskapen for å bekjempe transfobi i skolen.

SAIH gir også støtte til forskning og påvirkningsarbeid