Bolivia

VÅRE PARTNERE I BOLIVIA:

​Centro de Desarollo Integral de la Mujer Aymara ‘Amuyt’a’ (CDIMA)

CDIMA er en viktig stemme for urfolkskvinners rettigheter og deltakelse i det bolivianske samfunnet, og har vært det de siste 30 årene. SAIH støtter deres utdanningsinitiativer for kvinner i rurale strøk, med programmer som vektlegger rettighetsopplæring, lederegenskaper og yrkesfagutdanning. Flere av kandidatene har nådd viktige beslutningsposisjoner og sørger for at CDIMA har innflytelse både på lokalt og nasjonalt nivå. Les mer.


Fundacion para la Educacion en Contextos de Multiliguismo y Pluriculturalidad

Funproeib Andes er en stiftelse som jobber for å styrke interkulturell utdanning med og for urfolk i Latin-Amerika. Organisasjonen fungerer som et bindeledd mellom urfolksorganisasjoner, universiteter og sivilsamfunn, og legger til rette for interkulturell dialog og samarbeid. Arbeidet deres har vært et viktig bidrag til interkulturaliseringen av høyere utdanningsinstitusjoner i Bolivia, og til anerkjennelsen og utviklingen av interkulturelle statsborgerskap. Med støtte fra SAIH, jobber Funproeib Andes for å styrke interkulturell utdanning for urfolk, kulturell og språklig revitalisering og for produksjon av relevant forskning for regionen. Les mer.


Fe y Alegria

Fe y Alegría jobber for å sikre utdanningsmuligheter og sosial utvikling for marginaliserte grupper og lokalsamfunn. Siden 1966 har organisasjonen ledet en sosial bevegelse for å styrke det offentlige utdanningstilbudet i Bolivia, og i samarbeid med det bolivianske Kunnskapsdepartementet har de spilt en viktig rolle i å fremme interkulturell utdanning i landet. Organisasjonen har etablert skoler i underprivilegerte områder og administrer grunnskole, videregående, og høyere - utdanningsinstitusjoner. SAIHs støtte gir studenter tilgang til yrkesfaglige og tekniske utdanningsprogrammer i flere regioner i Bolivia, med vekt på interkulturell utdanning og likestilling. Les mer.


Adesproc Libertad GLBT

Adesproc Libertad GLBT kjemper for å styrke rettighetene til LHBTI+ personer i Bolivia og Latin-Amerika. SAIH støtter deres arbeid for å inkludere perspektiver knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet i høyere utdanning. For å oppnå dette organiserer Adesproc workshops på universiteter i La Paz, rettet særskilt mot studenter innen helsefag og psykologi. SAIH støtter også forskning og kunnskapsproduksjon, og et tilbud om psykososial støtte til universitetsstudenter. Les mer.


kontakt oss:

photo of Lauren Berntsen

Lauren Berntsen

Programrådgiver, Inkludering, SRHR, StAR, Bolivia, Colombia, Zambia
(+47) 907 01 216
Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

- Her i Bolivia lever vi i en situasjon hvor vi ser mye hatkriminalitet, fysisk og psykologisk vold og selvmord. Denne kriminaliteten straffes ikke. Med støtten fra SAIH tar vi de første skrittene inn på universitetene for å bedre situasjonen for LHBT-personer, sier Alberto Moscoso Flor, leder for LHBT-organisasjon i Bolivia.

​Vuajnah! Se!

​Vuajnah! Se!

I anledning samefolkets dag - lanserer SAIH nettsider på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

​Evalueringsoppdrag

​Evalueringsoppdrag

SAIH søker konsulenter til en evaluering av programmet "Utdanning og opplæring for urfolksungdoms rettigheter i Bolivia".