Bolivia

Bolivia er et land rikt på naturressurser som olje, gass og metaller. Likevel er dette det fattigste landet i Sør-Amerika. De viktigste næringene her er jordbruk og gruvedrift. Majoriteten av befolkningen, mellom 40 og 60 % er urbefolkning, som gjennom historien og frem til i dag har opplevd voldsom diskriminering. SAIH har jobbet i Bolivia siden 1979. I dag samarbeider vi med seks organisasjoner som jobber for å styrke tilgangen til god utdanning og opplæring for urfolk, slik at de får oppfylt sine rettigheter.

Bolivia-klasserom CEFOS EIB .

Utdanningsorganisasjonen CEFOS EIB -Escoma gir videreutdanning til lærere på landsbygda, med fokus på tospråklig interkulturell utdanning og yrkesopplæring. I perioden 2009-12 fikk 100 lærere videreutdanning, og 65 ungdommer fra Escoma fikk lederopplæring.

Bilde: SAIH 2015

Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

- Her i Bolivia lever vi i en situasjon hvor vi ser mye hatkriminalitet, fysisk og psykologisk vold og selvmord. Denne kriminaliteten straffes ikke. Med støtten fra SAIH tar vi de første skrittene inn på universitetene for å bedre situasjonen for LHBT-personer, sier Alberto Moscoso Flor, leder for LHBT-organisasjon i Bolivia.

​Vuajnah! Se!

​Vuajnah! Se!

I anledning samefolkets dag - lanserer SAIH nettsider på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

​Evalueringsoppdrag

​Evalueringsoppdrag

SAIH søker konsulenter til en evaluering av programmet "Utdanning og opplæring for urfolksungdoms rettigheter i Bolivia".