Bolivia

Bolivia er et land rikt på naturressurser som olje, gass og metaller. Likevel er dette det fattigste landet i Sør-Amerika. De viktigste næringene her er jordbruk og gruvedrift. Majoriteten av befolkningen, mellom 40 og 60 % er urbefolkning, som gjennom historien og frem til i dag har opplevd voldsom diskriminering.

SAIH startet sitt arbeid i Bolivia allerede i 1962. Da var opp mot 80% av befolkningen analfabeter, og det første prosjekt vi var en del av i gikk på å bedre leseferdighetene i landet.

Selv om høyere utdanning er gratis og i teorien tilgjengelig for alle innbyggere er virkeligheten en annen. 25% av befolkningen tar høyere utdanning. Blant urbefolkningen er tallet mye lavere, kun 7%. Det er flere grunner til dette, blant annet dårlig grunnutdanning, få som fullfører grunnskolen, og sentralisering av utdanningsinstitusjoner. Ved sentralisering får mennesker i rurale områder dårligere tilgang til høyere utdanning, og det er i hovedsak urbefolkning som blir rammet.

I dag samarbeider vi med fire organisasjoner som jobber for å styrke tilgangen til god utdanning og opplæring for urfolk, slik at de får oppfylt sine rettigheter.

Kontakt oss:

photo of Nina Luhr

Nina Luhr

Programrådgiver, Colombia og Bolivia
(+47) 900 89 535
Adesproc Libertad GLBT

Adesproc Libertad GLBT

Organisasjonen kjemper for å styrke rettighetene til LHBTI+ personer i Bolivia og Latin-Amerika.

Les mer
Fe y Alegría

Fe y Alegría

Fe y Alegría jobber for å sikre utdanningsmuligheter og sosial utvikling for marginaliserte grupper og lokalsamfunn.

Les mer
CENTRO DE DESAROLLO INTEGRAL DE LA MUJER AYMARA

CENTRO DE DESAROLLO INTEGRAL DE LA MUJER AYMARA

Organisasjonen er en viktig stemme for urfolkskvinner rettigheter og deres deltagelse i det bolivianske samfunn.

Les mer
​Funproeib Andes

​Funproeib Andes

Funproeib Andes jobber for å styrke interkulturell utdanning med og for urfolk i Latin-Amerika.

Les mer
Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

- Her i Bolivia lever vi i en situasjon hvor vi ser mye hatkriminalitet, fysisk og psykologisk vold og selvmord. Denne kriminaliteten straffes ikke. Med støtten fra SAIH tar vi de første skrittene inn på universitetene for å bedre situasjonen for LHBT-personer, sier Alberto Moscoso Flor, leder for LHBT-organisasjon i Bolivia.

​Vuajnah! Se!

​Vuajnah! Se!

I anledning samefolkets dag - lanserer SAIH nettsider på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

​Evalueringsoppdrag

​Evalueringsoppdrag

SAIH søker konsulenter til en evaluering av programmet "Utdanning og opplæring for urfolksungdoms rettigheter i Bolivia".