Myanmar

SAIH startet å jobbe i Myanmar i 2016, og vi har 4 partnerorganisasjoner i landet. Studentbevegelsen har vært sterk i lang tid. De kjemper for utdanningsreformer og protesterer mot regjeringen.

Arbeidet vi gjør med urbefolkning i Sør-Amerika og arbeidet med etniske minoriteter i Myanmar har flere likhetstrekk, og problemene gruppene møter er like.

Etter femti år med et brutalt militærregime, befinner Myanmar seg i en krevende demokratiseringsprosess. Landet står overfor en rekke store utfordringer knyttet til bl.a. fredsprosessen, utdanningsreform og respekt for minoriteters rettigheter. Fra å være et land kjent for sin gode utdanning, må Myanmar igjen bygge opp et system som sikrer god utdanning til alle.

Helt siden uavhengigheten fra britene i 1948, har det vært borgerkrig mellom militæret og en eller flere etniske minoritetsgrupper i Myanmar. Konfliktene skyldes i stor grad uenighet om selvstyre i de etniske delstatene, og motstand mot religiøs og etnisk diskriminering. Borgerkrigen kan sees på som en av verdens lengst pågående borgerkriger.

Det er massive menneskerettighetsbrudd i landet og for noen grupper har situasjonen blitt verre etter reformprosessen, spesielt for muslimske Rohingyaer i Rakhine staten. Nesten 800 000 Rohingyaer har måtte flykte til overfylte flyktningeleirer i Bangladesh, og Myanmar er nå under etterforskning for etniskrensing og mulig folkemord.

Journalister og studentaktivister som protesterer eller uttaler seg kritisk, risikerer strenge straffer. Homofili er forbudt og selv om loven sjeldent brukes til straffeforfølgelse, fører det til at skeive kriminaliseres og utsettes for vold og trakassering. Ytringsfriheten er truet, og det er for eksempel ikke lov å kritisere militæret. Det er vanlig å bli arrestert for å delta i protester og for å uttale seg.

Skolesystemet i Myanmar er og har vært, dominert av burmansk språk, kultur, religion og tradisjon. Først i den senere tid er det åpnet opp for noe morsmålsundervisning på grunnskolenivå. Etter 50 år i isolasjon er det nå behov for bedre infrastruktur, utvikling av læreplaner, forskning og bedre lærekrefter. I dag ligger f.eks. brorparten av alle høyere utdanningsinstitusjoner i Yangon eller Mandalay, og svært få i de etniske delstatene. Institusjonene er ikke nok finansiert, og spesielt fattige mennesker har ofte ikke tilgang.

SAIH jobber sammen med tre høyere utdanningsinstitusjoner delstatene Kachin og Chin for å fremme etniske gruppers rett til høyere utdanning. Vi samarbeider også med en LHBT-organisasjon, for å gjøre utdanningssystemet i Myanmar mer åpent og inkluderende.

Kontakt oss

photo of Hannah Cooper

Hannah Cooper

Programrådgiver, Myanmar
(+47) 467 96 617


5882 signaturer levert til regjeringen og Telenor!

5882 signaturer levert til regjeringen og Telenor!

På under en uke signerte 5882 mennesker underskriftskampanjen vår "Stop the sale of Telenor Myanmar". 16. februar overleverte vi disse signaturene til statsminister Jonas Gahr Støre, Nærings- og industriminister Jan Christian Vestre og Telenor konsernsjef Sigve Brekke.

«Det er lettere å være åpen utenfor universitet»

«Det er lettere å være åpen utenfor universitet»

Det mener fire unge aktivister SAIH møtte i Yangon tidligere denne måneden. Til tross for at homofili er forbudt ved lov i Myanmar, finnes det aktører som jobber for å styrke LHBT personers rettigheter. En viktig arena for dette arbeidet er landets universiteter.