Myanmar

Etter femti år med et brutalt militærregime, befinner Myanmar seg i en krevende demokratiseringsprosess. Landet står overfor en rekke store utfordringer knyttet til bl.a. fredsprosessen, utdanningsreform og respekt for minoriteters rettigheter. Fra å være et land kjent for sin gode utdanning, må Myanmar igjen bygge opp et system som sikrer god utdanning til alle.

Helt siden uavhengigheten fra britene i 1948, har det vært borgerkrig mellom militæret og en eller flere etniske minoritetsgrupper i Myanmar. Konfliktene skyldes i stor grad uenighet om selvstyre i de etniske delstatene, og motstand mot religiøs og etnisk diskriminering. Det er massive menneskerettighetsbrudd i landet og for noen grupper har situasjonen blitt verre etter reformprosessen, spesielt for muslimske Rohingyaer i Rakhine staten. Journalister og studentaktivister som protesterer eller uttaler seg kritisk, risikerer strenge straffer. Homofili er forbudt og selv om loven sjeldent brukes til straffeforfølgelse, fører det til at skeive kriminaliseres og utsettes for vold og trakassering.

Skolesystemet i Myanmar er og har vært, dominert av burmansk språk, kultur, religion og tradisjon. Først i den senere tid er det åpnet opp for noe morsmålsundervisning på grunnskolenivå. Etter 50 år i isolasjon er det nå behov for bedre infrastruktur, utvikling av læreplaner, forskning og bedre lærekrefter. I dag ligger f.eks. brorparten av alle høyere utdanningsinstitusjoner i Yangon eller Mandalay, og svært få i de etniske delstatene.

SAIH jobber sammen med tre høyere utdanningsinstitusjoner delstatene Kachin og Chin for å fremme etniske gruppers rett til høyere utdanning. Vi samarbeider også med en LHBT-organisasjon, for å gjøre utdanningssystemet i Myanmar mer åpent og inkluderende.

kontakt oss:

photo of Hannah Cooper

Hannah Cooper

Programrådgiver, Myanmar
(+47) 467 96 617
«Det er lettere å være åpen utenfor universitet»

«Det er lettere å være åpen utenfor universitet»

Det mener fire unge aktivister SAIH møtte i Yangon tidligere denne måneden. Til tross for at homofili er forbudt ved lov i Myanmar, finnes det aktører som jobber for å styrke LHBT personers rettigheter. En viktig arena for dette arbeidet er landets universiteter.

Myanmar: Studenter utvist etter fredelig protest

Myanmar: Studenter utvist etter fredelig protest

Siden 2014 har studenter i Myanmar kjempet for økte offentlige midler til utdanning i landet. Etter en ny protest i slutten januar, ble mer enn 70 studenter satt i varetekt og deretter suspendert fra sine læresteder.

SAIH inngår sin første avtale i Myanmar

SAIH inngår sin første avtale i Myanmar

SAIH vedtok i 2015 å se på muligheter for å opprette samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner i Myanmar (Burma). Etter en kartlegging av aktører som jobber med akademisk frihet og seksuell orientering og kjønnsidentitet, inngikk SAIH før sommeren sin første avtale i landet, med LHBT-organisasjonen Colors Rainbow.

Sultestreiker for å få tilgang til medisinsk hjelp

Sultestreiker for å få tilgang til medisinsk hjelp

22. januar ble det kjent at Myanmars avtroppende regjering løslater 52 politiske fanger før makten overlates til Aung San Suu Kyis parti, NLD (National League for Democracy). Fremdeles sitter over 50 fredelige studentaktivister fengslet, og ytterligere anklager har blitt reist mot flere av dem.