Myanmar

SAIH startet å jobbe i Myanmar i 2016, og vi har 4 partnerorganisasjoner i landet som alle jobber for å fremme et mer rettferdig og inkluderende høyere utdanningstilbud. Skolesystemet i Myanmar er og har vært, dominert av burmansk språk, kultur, religion og tradisjon. I dag ligger brorparten av alle høyere utdanningsinstitusjoner i sentrale byer i landet, som Yangon eller Mandalay, og svært få i de etniske delstatene. Institusjonene er ikke godt nok finansiert, og mange mennesker har ikke tilgang grunnet fattigdom.

Studentbevegelsen har vært sterk i lang tid. Studentene har opp gjennom historien ledet protestene mot regimets brutale styresett, og kjemper for demokrati, frihet og menneskerettigheter. Siden kuppet i 2021 er ytringsfriheten igjen kneblet og de som protesterer eller uttaler seg kritisk til juntaen risikerer å bli arrestert, torturert, fengslet og i verste fall drept for sine utsagn. Mange tusen mennesker, inkludert studenter, sitter nå fengslet under svært dårlige forhold, flere av dem med dødsstraff.

Siden kuppet i 2021 har juntaens herjinger ført til at flere hundretusen mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine. Mange er internt fordrevne, mens andre har flyktet over grensene til Thailand, India og Bangladesh. Siden 2017 har over 800 000 muslimske rohingyaer flyktet til overfylte flyktningeleirer i Bangladesh, og Myanmar er under etterforskning for folkemord.

Homofili er forbudt og selv om loven sjeldent brukes til straffeforfølgelse fører det til at skeive kriminaliseres og utsettes for vold og trakassering.

SAIH jobber sammen med tre høyere utdanningsinstitusjoner delstatene Kachin og Chin for å fremme etniske gruppers rett til høyere utdanning. Vi samarbeider også med en LHBT-organisasjon, for å gjøre utdanningssystemet i Myanmar mer åpent og inkluderende.

Kontakt oss

photo of Hannah Cooper

Hannah Cooper

Programrådgiver, Myanmar
(+47) 467 96 617


5882 signaturer levert til regjeringen og Telenor!

5882 signaturer levert til regjeringen og Telenor!

På under en uke signerte 5882 mennesker underskriftskampanjen vår "Stop the sale of Telenor Myanmar". 16. februar overleverte vi disse signaturene til statsminister Jonas Gahr Støre, Nærings- og industriminister Jan Christian Vestre og Telenor konsernsjef Sigve Brekke.

«Det er lettere å være åpen utenfor universitet»

«Det er lettere å være åpen utenfor universitet»

Det mener fire unge aktivister SAIH møtte i Yangon tidligere denne måneden. Til tross for at homofili er forbudt ved lov i Myanmar, finnes det aktører som jobber for å styrke LHBT personers rettigheter. En viktig arena for dette arbeidet er landets universiteter.