Nicaragua

Nicaragua er Mellom-Amerikas største land med kyst til både Stillehavet og Det Karibiske hav. Nicaragua er også ett av de fattigste landene på den vestlige halvkule. SAIH samarbeider med organisasjoner i de autonome regionene RAAN og RAAS langs Den karibiske kysten. Dette er landets fattigste område, hvor få andre solidaritets - og bistandsorganisasjoner er tilstede. I Nicaragua jobber vi for å utdanne flere lærere og for å styrke tilgangen til høyere utdanning som er tilpasset lokale språk, kultur og behov.  

Nicaragua ungdom

Bilde: SAIH