Sør-Afrika

Sør-Afrika har over 50 millioner innbygger og 11 offisielle språk. Selv om folket ble fritt fra det undertrykkende apartheidregimet i 1994 og opplever økonomisk vekst, er det fremdeles store økonomiske, sosiale og politiske skiller mellom svarte og hvite. SAIH samarbeider med fem organisasjoner som blant annet jobber med unge kvinners rettigheter, høyere utdanning og ikke-diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Flickr_Sloetry-fees-must-fall_cut.jpg

Bilde: Sloetry/Flickr

Bilde fra Fees Must Fall demonstrasjon i Durban, 2015.

"Jeg er inspirert!"

"Jeg er inspirert!"

Seks aktivister fra tre land har ankommet Sør-Afrika for å forberede seg på en ni måneder lang utveksling. De er del av «Young women leadership exchange».