Zimbabwe

våre partnere i zimbabwe:

Zimbabwe Lawyers for Human Rights

Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) er en menneskerettighetsorganisasjon som jobber for å fremme og beskytte menneskerettighetene i Zimbabwe. Med støtte fra SAIH jobber de for å beskytte rettighetene til studentledere og aktivister gjennom opplæring og tilgang til rettshjelp. Prosjektet har også som mål å sikre at studenter rapporterer inn menneskerettighetsbrudd. I 2019 ble det rapportert 28 rettighetsbrudd knyttet til studenter og fagforeningsledere i Zimbabwe, og 19 av disse sakene ble ført for retten. Les mer på ZLHR.


Progressive Teachers Union Zimbabwe

Progressive Teachers Union Zimbabwe (PTUZ) er en fagforening for lærere og administrativt personell ved barne- og ungdomskoler og statlige høgskoler. PTUZ ble etablert i 1998 og har ca. 15 000 medlemmer. PTUZ jobber for å fremme læreres rettigheter og interesser, for eksempel når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. SAIH har vært partner med PTUZ siden 2010 og støtter blant annet forskningsprosjekter, opplæring av lærere i rettighets- og påvirkningsarbeid og rapportering av brudd på læreres rettigheter. Følg PTUZ på Facebook.


Zimbabwe National Students Union

Zimbabwe National Students Union (ZINASU) ble etablert i 1998 og er den største studentorganisasjonen i Zimbabwe. I Zimbabwe opplever mange studenter brudd på sine grunnleggende rettigheter og politisk aktive studenter risikerer å bli møtt med vold, fengsling og utvisning fra universitetet. ZINASU kjemper for studenters akademiske frihet og for å styrke studenters rettigheter. SAIH har samarbeidet med ZINASU siden 2000 og den nåværende støtten fokuserer særlig på kapasitetsbygging av ZINASUs sekretariat. Følg ZINASU på Facebook.


College Lecturers Association of Zimbabwe

College Lecturers Association of Zimbabwe (COLAZ) er en fagforening som representerer mer enn 1200 lærere ved 28 høyskoler og utdanningsinstitusjoner i Zimbabwe. Fagforeningsledere og medlemmer av COLAZ jobber under vanskelige omstendigheter og har i mange år opplevd målrettede angrep fra myndighetene. SAIH har jobbet med COLAZ siden 2010 og gir bl.s. støtte til å styrke sekretariatet og de demokratiske strukturene i COLAZ, og til opplæring av lærere i inkludering av marginaliserte grupper i høyere utdanning. Med støtte fra SAIH, har COLAZ blitt en anerkjent og viktig støttespiller for lærere i Zimbabwe, som jobber tett med både myndigheter og utdanningsinstitusjoner. Følg på COLAZ på Facebook.


The Education Coalition of Zimbabwe

The Education Coalition of Zimbabwe (ECOZI) er et nettverk av 49 sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber opp mot utdanningssektoren i Zimbabwe. ECOZI har som mål å samle sivilsamfunnet til en felles kamp for en offentlig finansiert, obligatorisk, gratis og god grunnutdanning for alle. ECOZI koordinerer og legger til rette for sivilsamfunnets deltakelse i formulering og implementering av utdanningspolitikk. SAIH’s partnerskap med ECOZI startet i 2014 og støtten fra SAIH fokuserer på inkludering av marginaliserte grupper i høyere utdanning. SAIH støtter blant annet ECOZI sitt arbeid med å gjøre pensum for lærerutdanningen mer inkluderende. Les mer på ECOZI.


Youth Empowerment Transformation Trust

Youth Empowerment Transformation Trust (YETT) er en nettverksorganisasjon som gjennom opplæring og støtte til ungdomsorganisasjoner, jobber for økt ungdomsdeltakelse i Zimbabwe. Flertallet av befolkningen i Zimbabwe er under 25 år, men unge mennesker blir sjeldent representert eller konsultert når beslutninger tas. SAIH har støttet YETT siden 2013 og samarbeider nå om et regionalt program med mål om å styrke studentledere og studentorganisasjoner i Zimbabwe, Zambia og Eswatini (tidligere kjent som Swaziland). Programmet har blitt en plattform hvor studenter kan komme sammen for å få opplæring i påvirknings- og lobbyarbeid, dele erfaringer og strategier, jobbe sammen for å påvirke myndigheter og beslutningstakere og styrke rettighetene og den akademiske friheten for studenter. Les mer om YETT.


Sexual Rights Centre (SRC)

Sexual Rights Centre (SRC) er et senter som arbeider for å styrke rettighetene til LHBTQIA+-personer og sexarbeidere i Zimbabwe. Med støtte fra SAIH jobber SRC for å påvirke høyere utdanningsinstitusjoner i byen Bulawayo, med mål om å sikre mer inkluderende campuser. Arbeidet gjøres i samarbeid med lokale studentorganisasjoner. Det var en stor seier da SRC i 2019 signerte forståelsesavtaler (Memorandums of Understanding) med to universiteter. SAIHs støtte går også til SOGIE-relatert forskning og til et akademisk utvekslingsprogram mellom SRC og et sør-afrikansk forskningsinstitutt. SAIH og SRC har samarbeidet siden 2012. Les mer om SRC.


​Gays and Lesbians Association of Zimbabwe (GALZ)

Gays and Lesbians Association of Zimbabwe (GALZ) er den eldste LHBTQIA+-organisasjonen i Zimbabwe. De jobber for å styrke skeives rettigheter i et land hvor homofili og kjønns- og seksualitetsmangfold i praksis er forbudt. Med støtte fra SAIH, jobber GALZ opp mot studentorganisasjoner, lærerforbund og andre organisasjoner for å gjøre høyere utdanning mer inkluderende og ikke-diskriminerende. Støtten går også til forskningsprosjekter og til å etablere støttefunksjoner for skeive studenter ved universiteter og høgskoler. Les mer om GALZ.


SAYWHAT

SAYWHAT jobber for at alle studenter i sørlige Afrika skal få oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og for at alle skal få tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester. Med støtte fra SAIH, jobber SAYWHAT for en bedre og mer omfattende seksualundervisning i skolen, samt tilgang til SRH-tjenester. Prosjektet tilbyr unge ledertrening og retter seg særskilt mot studentledere, kvinnelige studenter, studenter med nedsatt funksjonsevne, studenter som lever HIV, studenter som har opplevd seksuell trakassering og LHBT+ - personer. Les mer mer SAYWHAT.


kontakt oss:

photo of Kasper Landmark

Kasper Landmark

Programrådgiver, Zimbabwe
(+47) 918 17 280
photo of Kristoffer Kinge

Kristoffer Kinge

Programrådgiver, Sørlige Afrika og Zimbabwe
(+47) 472 58 233
Historieløst, Klassekampen!

Historieløst, Klassekampen!

Det var etterlengtet å se Klassekampens oppslag om Zimbabwe 15 februar, hvor den humanitære og økonomiske krisen dette landet befinner seg i, ble beskrevet. Våre organisasjoner har hatt samarbeid med sivilsamfunnspartnere i landet over flere tiår og er svært opptatt av – og bekymret for – situasjonen som utfolder seg. Dessverre mener vi at den komplekse politiske utviklingen og det manglende demokratiske rommet for sivilsamfunnsorganisasjoner ikke var en del av realitetsbeskrivelsen i Klassekampens artikkel.

Studenter, lærere og aktivister under angrep i Zimbabwe

Studenter, lærere og aktivister under angrep i Zimbabwe

De siste ukene har det daglig blitt meldt om kraftige militæraksjoner mot innbyggere i Zimbabwe. Etter at store demonstrasjoner brøt ut tidligere denne måneden, har både vanlige folk og aktivister blitt møtt med skyting, vold, arrestasjoner og tortur.  

Mot en ny politisk æra i Zimbabwe?

Mot en ny politisk æra i Zimbabwe?

31. juli går folket i Zimbabwe til stemmeurnene. Gjennom prosjektet «Ballot Buddies» jobber studentorganisasjonen ZINASU for å sikre valgdeltagelsen blant de unge. Til tross for en utfordrende politisk kontekst, øyner studentene håp for framtida.