What does a freedom fighter look like?

- Som en helt vanlig student!

Hvert år velger 200 000 studenter å gi 20-40 kr ved siden av semesteravgiften sin til SAIH. Sammen samler de inn over 12 millioner kroner til kampen for høyere utdanning og akademisk frihet internasjonalt.

- Vi ønsker å rette en stor takk til alle som velger å bidra med SAIH-tiere. Studenter er ikke kjent for sine fete lommebøker, men til tross for det makter de å gi kampen for utdanning et kjempeløft. SAIH-tierne er solidaritet i praksis, sier SAIH-leder, Sunniva Folgen Høiskar.

Pengene går til SAIHs politiske arbeid for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt, og til SAIHs samarbeidspartnere i land som Zimbabwe og Colombia som kjemper for unges rett til inkluderende og god utdanning.

Les mer om hvordan tierordningen fungerer, her.

tierne har bidratt til:

Å BESKYTTE FORFULGTE STUDENTER GLOBALT

Over hele verden opplever studenter forfølgelse fordi de engasjerer seg for menneskerettigheter og demokrati. Gjennom ordningen Students At Risk, får forfulgte studenter fra hele verden muligheten til å fullføre utdannelsen sin i Norge. SAIH kjempet frem ordningen i Norge og jobber nå for at myndighetene skal gjøre ordningen permanent.

Å ÅPNE DØRENE TIL HØYERE UTDANNING I ZAMBIA

Med mindre du er født som gutt i en rik familie og bosatt i en by, er sjansen for at du finner veien til et zambisk universitet veldig liten. Gjennom et mangeårig lobbyarbeid lykkes våre partnere å innføre en ny stipend- og låneordning i 2017. Dette åpner dørene til høyere utdanning for de som ikke har råd til å betale, slik at flere nå kan velge å studere.

Å LEGGE TIL RETTE FOR POLITISK DELTAGELSE I ZIMBABWE

I Zimbabwe opplever politisk aktive studenter å bli møtt med vold, fengsel og utvisning fra universitetet. I samarbeid med flere organisasjoner i Zimbabwe jobber vi for å bedre studentenes kår, blant annet ved å gi opplæring i grunnleggende rettigheter og tilby gratis rettshjelp til forfulgte studentledere.

Les mer om vårt arbeid for:


Temabilde Lhbt Filter
Temabilde Stud Rett M Filter
Temabilde Urfolks Prem M Filter

engasjer deg i saih: