Civic Education Network Trust

Har som hovedmål å øke folks forståelse for egne rettigheter og plikter ved å være borgere i et demokratisk samfunn.

(image) Civic Education Network Trust (CIVNET) ble registrert som en stiftelse i 2000. Organisasjonen vokste ut av prosjektet Church NGO Civic Education Project som startet i 1996 etter en velgeropplæringskampanje i 1994. CIVNETs målsetting er å fremme og bidra med folkeopplæring i samarbeid med nasjonale og lokale myndigheter og ikke-statlige strukturer i Zimbabwe. Målet er å skape en demokratisk kultur gjennom økt deltakelse og sosial mobilisering. Medlemmer av organisasjonen er Africa Community Publishing and Development Trust (ACPDT), Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe (CCJPZ), Legal Resource Foundation (LRF), Zimbabwe Human Rights Organisation (ZimRights) og Edwina Spicer Productions (ESP).

CIVNET og SAIH ble partnere i 1999. På tross av at myndighetene i Zimbabwe forfektet at de var tilhengere av politisk frihet, viste de i handling at de hadde stadig mindre toleranse for kritikk fra det sivile samfunn. CIVNET jobber for å skape et samfunn hvor borgerne kjenner sine rettigheter og plikter. Det er mange organisasjoner i Zimbabwe som kjemper for menneskerettigheter på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå. Men det er lite trolig at det vil skje en demokratisering av Zimbabwe dersom ikke folk i lokalsamfunnene kjenner til og krever sine rettigheter. CIVNETs tiltak er med på å mobilisere nedenfra. Medlemmer av lokalsamfunn blir invitert på kurs, lokalsamfunnets utfordringer blir identifisert og kurset avsluttes med at deltakerne selv planlegger hvordan de ved hjelp av egen innsats kan løse sine lokale problemer. I periodene før valg fokuserer CIVNET på velgeropplæring. I 2005-evalueringen av SAIHs Zimbabwe-portefølje konkluderes det med at det er ved å støtte organisasjoner som driver med uformelle opplæringsprogrammer slik som CIVNET at det med tiden vil skje en endring i Zimbabwe.

CIVNET er kompromissløse med hensyn til at det er lokalbefolkningen selv som må ønske endring og som selv må ta ansvaret for endringene. Endringer kan ikke komme utenfra og kan ikke gjennomføres av utenforstående.

Flere saker:

The global anti-gender movement

The global anti-gender movement

There is a global movement that are trying to hollow out LGBTI rights and are making efforts to eliminate critical knowledge on gender and sexuality diversity.

SAIH på PRIDE

SAIH på PRIDE

SAIH deltar i årets Pride-parade, og får besøk av samarbeidspartnere fra Sør-Afrika.