Budding Writers Association Zimbabwe

Har som hovedmål å skape et større mangfold av stemmer i den offentlige debatt gjennom å utdanne en ny generasjon av kritiske forfattere.

(image) Budding Writers Association of Zimbabwe (BWAZ) ble etablert i 1990, og er den eneste organisasjonen i Zimbabwe som gir veiledning og støtte til potensielle forfattere. Budding Writers har sterk lokal forankring ved å organisere medlemmene i skrivergrupper i lokalsamfunn, på ungdomskoler og på universiteter. Skriveklubbene i lokalsamfunnene består i hovedsak av ungdom som befinner seg utenfor det formelle skolesystemet og arbeidsmarkedet. Organisasjonen har også skriveklubber. Prosjektet skal gi ”forfatterspirer” skrivetrening og muligheter til å publisere det de har skrevet om ulike tema som for eksempel kjønnsroller, hiv/aids og jordreform. I tillegg har organisasjonen som mål å øke skriveferdighetene og gi medlemmene oppmuntring til å lese mer. Gjennom utgivelse av nyhetsbrev og antologier bidrar Budding Writers til å øke mangfoldet av stemmer i et land hvor ytringsfriheten er sterkt begrenset.

SAIH inngikk et samarbeid med BWAZ i 2002. Det er flere grunner til at SAIH ser på BWAZ som en interessant partner. Myndighetenes undertrykking av ytringsfriheten i Zimbabwe gjennom repressive lover og subjektiv bruk av disse lovene når det blir handlet imot deres interesser, har ført til at det er få stemmer som blir hørt i Zimbabwe i dag. Budding Writers er med på å bryte dette statsmonopolet på informasjon. Budding Writers gir unge mennesker en mulighet til å skrive om sine erfaringer, bearbeide politiske, sosiale og økonomiske forhold i dagens Zimbabwe, kritisk analysere og evaluere disse temaene for så å bringe disse gjennomarbeidede tankene tilbake til samfunnet gjennom sitt forfatterskap. 

Flertallet av BWAZs medlemmer er unge mennesker, som er SAIHs viktigste målgruppe. Denne gruppen er i en spesielt sårbar situasjon i dagens Zimbabwe, og det er derfor ekstra viktig for dem å få et forum til å utrykke seg og til å ha noen faste holdepunkt i hverdagen. BWAZ bidrar også til at den kulturelle identiteten til landets ulike grupper blir ivaretatt, fremmet og respektert gjennom dikt, noveller og romaner utgikk og fremført på ulike lokale språk. Dette er med på å fremme en felles stolthet. Evalueringen konkluderer med at BWAZ bidrar med å opprette rom hvor, spesielt unge mennesker, kan uttrykke seg og på denne måten oppmuntre andre til å engasjere seg i en nasjonal dialog for å sikre at det som er igjen av demokratisk kultur i Zimbabwe blir holdt i live og videreutviklet. 

Flere saker:

Ledig stilling: Daglig leder i SAIH

Ledig stilling: Daglig leder i SAIH

Vil du være daglig leder i en solidaritetsbevegelse som brenner for lik rett til utdanning? Gjennom samarbeid med organisasjoner i Sør og nyskapende kampanjer, er SAIH en ledende stemme for studenters rettigheter, akademisk frihet og inkluderende høyere utdanning.

STILL TIL VALG I SAIH

STILL TIL VALG I SAIH

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg i SAIH.

The global anti-gender movement

The global anti-gender movement

There is a global movement that are trying to hollow out LGBTI rights and are making efforts to eliminate critical knowledge on gender and sexuality diversity.