Hiv - aids

HIV/AIDS er blitt den største helsetrusselen i Sør Afrika. Epidemien kommer i årene framover også til å være en av de største utfordringene når det gjelder muligheten for en rettferdig utvikling og bekjempelse av fattigdom. I Sør-Afrika støtter SAIH hiv-forebygging og rettighetsarbeid.

(image)

Rundt 5 millioner sørafrikanere lever nå med hiv/aids, flertallet av dem uten å vite det selv. Innvirkningene på samfunnet vil etterhvert bli mer og mer tydelige. Hiv-epidemien er en alvorlig trussel mot utviklingen og de sosiale endringsprosessene landet er inne i. Ifølge beregninger til UNDP vil gjennomsnittlig levealder i Sør-Afrika gå ned med 20 år til år 2010 dersom utviklingen fortsetter som i dag. Den hardest rammede provinsen er KwaZulu Natal, der en regner med at 1 av 3 voksne er smittet.

Høsten 2000 var SAIH Operasjon Dagsverks sammarbeidsorganisasjon med ’ungdom i kamp mot hiv og aids’ som tema. Resultatet av aksjonen var 26 790 828 millioner kroner. I Sør-Afrika har dette gjort det mulig for SAIH å utvide vår hiv/aids portefølje med 6 nye prosjekter fra og med 2001.

En av utfordringene i arbeidet med å begrense epidemien ligger i å arbeide mot stigmatisering av smittede. Stigmatisering av HIV positive gjør at de fleste ikke tør å stå frem og fortelle om sin HIV status, og folk unnlater å teste seg før de faktiske er blitt syke. Dette bidrar til at inntil 90% er ukjent med sin HIV status. Særlig prosjektet NAPWA (organisasjonen for de HIV-positive) kan være med på å "gi ansikter til epidemien". Mye tyder på at holdningsendring skjer når en får personlig møte med smittede. Det langsiktige målet bak SAIHs hiv/aids-program er således både å forebygge og å redusere de personlige og samfunnsmessige konsekvensene av infeksjonen. Programmet har både lokalt og nasjonalt fokus.

Sør-Afrikas president Thabo Mbeki har fått sterk kritikk for å sette spørsmålstegn ved hvorvidt hiv-viruset fører til aids. De to amerikanske forskerne Peter Duesberg og David Rasnick hevder at hiv ikke fører til aids, men at aids skyldes fattigdom og rusmisbruk. Dette er et synspunkt som verdens aids-eksperter for lenge siden har tilbakevist. Den sørafrikanske presidenten har imidlertid gitt uttrykk for at dette er en teori som bør undersøkes nærmere. Med dette utgangspunkt har regjeringen nekter statlige sykehus å sette igang behandlingsprogrammer med antiretrovirale medisiner som kan bidra til å holde sykdommen i sjakk. Selv gravide kvinner som risikerer å overføre smitten til sine barn, har ikke fått behandling. Regjeringen har nå i en dom fra høyesterett blitt pålagt å tilby behandling til gravide.

Den trege responsen fra myndighetene har ført til at det i stor grad har vært frivillige organisasjoner som har drevet utdanning og bevisstgjøring omkring hiv/aids, og tilbudt rådgivning, støtte og omsorg til mennesker som lever med hiv/aids. Det finnes i dag over 600 såkalte AIDS Service Organisations, som arbeider innenfor et bredt spekter av områder fra utdanning og juridisk rådgivning til omsorg for mennesker som lever med hiv/aids og deres familie. Den tradisjonelt sterke rollen som mange frivillige organisasjoner har i lokalsamfunn rundt omkring i Sør-Afrika har gjort det lettere å nå ut. Det er tydelig at hiv-epidemien i Sør-Afrika har størst innvirkning på den delen av befolkningen som er den tradisjonelle målgruppen til frivillige organisasjoner; de fattige og marginaliserte både i byene og på landsbygda. De gruppene som frivillige organisasjoner har fokusert på at har størst behov for støtte og styrking (empowerment), nemlig kvinner, ungdom og barn, er også de som er mest sårbare overfor hiv-epidemien.

Partnere som støttes med SAIH-tiere og NORAD-midler:

Partnere som støttes med Operasjon Dagsverk-midler:

  • University of Pretoria - AIDS Unit - forskningssenter og forebyggende arbeid blant studenter
  • Arepp Educational trust - skoleteater med hiv og seksualitet som tema
  • Ikhwezi Women’s Support Centre - rettigheter for kvinner og hiv-forebygging blant ungdom i Cathcart, Eastern Cape
  • Masifunde Education and Development Project Trust - grasrotmobelisering og hiv-forebygging rundt Grahamstown, Eastern Cape
  • Dramaide - drama i skolen med hiv og seksualitet som tema
  • Mediaworks, Hiv/Aids Beyond Awareness Community Media Education Campaign - kursing av ungdomsorganisasjoner

Flere saker:

Ledig stilling: Daglig leder i SAIH

Ledig stilling: Daglig leder i SAIH

Vil du være daglig leder i en solidaritetsbevegelse som brenner for lik rett til utdanning? Gjennom samarbeid med organisasjoner i Sør og nyskapende kampanjer, er SAIH en ledende stemme for studenters rettigheter, akademisk frihet og inkluderende høyere utdanning.

STILL TIL VALG I SAIH

STILL TIL VALG I SAIH

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg i SAIH.

The global anti-gender movement

The global anti-gender movement

There is a global movement that are trying to hollow out LGBTI rights and are making efforts to eliminate critical knowledge on gender and sexuality diversity.