Kokebok 2001

- HVORDAN MARKERER STUDENTENES FREDSPRIS - For alle lokallag av: Norges Bedriftsøkonomiske Samfund (NBS), Studentenes Landsforbund (StL), Norsk Studentunion (NSU)og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

Hei alle sammen!

Nå er det like før kampanjen i forbindelse med studentenes fredspris skal gå av stabelen. Vi er svært glade for at dere vil delta i denne kampanjen sammen med oss. Vi ser for oss at kampanjen kan forløpe få forskjellige måter. Noen har mulighet til å gjøre mye, andre har ikke fullt så mye tid. Dette har vi full respekt for. For å hjelpe litt til har laget noen forslag til hva som kan gjøres under kampanjen. Jeg vil understreke at dette bare er forslag, men vi håper at dere har mulighet til å gjennomføre så mange aktiviteter som mulig under denne kampanjen.

Forslag til aksjoner under kampanjen

Fakkeltog
Det hadde vært en flott markering å arrangere et fakkeltog i anledning utdelingen av studentenes fredspris 8 mars. Her i Trondheim vil det bli arrangert et fakkeltog kl.19.30.  Det hadde vært fint om det hadde vært mulig å arrangere fakkeltog i flere byer denne dagen. Et fakkeltog er en flott markering for å hedre fredsprisvinnerne og for å sette fokus på saken deres. Har dere lyst til å arrangere et fakkeltog i deres by?

Vi er selvsagt klare over at det denne dagen også er den internasjonale kvinnedagen. Det er beklagelig at disse to markeringene krasjer, men man får bare gjøre det beste ut av situasjonen. Det kan være smart å innhente tillatelser til dette fakkeltoget tidlig ettersom det helt sikkert kommer til å være andre som går i tog denne dagen.

Utdeling av infomateriell

Her vil hovedvekten av kampanjen ligge. Dere vil få tilsendt brosjyrer, løpesedler og plakater. Det er viktig at alle plakatene blir hengt opp i rett tid. Infomateriellet egner seg bra på stand og i tillegg kan man dele ut disse i forbindelse med møter eller foredrag.

Underskriftskampanje

Det vil også pågå en underskriftskampanje, denne vil foregå både i papirform og på nett. Hovedmålet med denne underskriftskampanjen er at underskriftene skal overleveres Jens Stoltenberg. Et langsiktig mål er også å få overlevert underskriftene til regimet i Burma.

Møter/foredrag

Det kan være en ide å arrangere et møte eller et foredrag i forbindelse med kampanjen. Dessverre har vinnerne ikke mulighet til å besøke alle SAIHs lokallag, men det er ingenting i veien for at dere arrangerer møter eller foredrag med andre foredragsholdere. Vedlagt følger en liste med telefonnummer og e-mail adresser til aktuelle foredragsholdere.


Informere på forelesninger

Dersom man tar en runde rundt på forskjellige forelesninger for å informere om Burma kan man nå ut til masse folk. Det er ofte lurt å avklare dette med forelesere på forhånd. Her kan det lønne seg å ta med for eksempel løpesedlene som er korte og lettleselige.

Det kan også være smart å informere forelesere om kampanjen og spørre om de vil anbefale den til studentene. Studentene stoler ofte på faglig tyngde. Det er nærliggende å tro at de fleste forelesere vil støtte dette prosjektet ( i allefall forelesere på samfunnsvitenskapelige fag). Foreleseren behøver ikke bruke mye tid på dette, bare kort info om hva kampanjen går ut på.

Overhead i forelesningspauser

Dette er en lettvint måte å få ut informasjonen på. Gjør avtaler med forelesere om at du legger en overhead på i pausen. Denne kan inneholde kort og grei informasjon om studentenes fredspris og årets vinner. Dette krever ikke mye jobb og når fram til mange studenter.

 

 

Teater

Her kan man for eksempel dramatisere hendelser i vinnerens liv, eller andre mulige situasjoner i landet. Dere vil finne flere hendelser fra Min Ko Naings liv i skoleringsheftet dere fikk på SAIHs skoleringsseminar. Det er også beskrevet en hendelse i infobrosjyren. Her skulle det være mye å ta av, med tanke på situasjonen som i dag hersker i Burma. Dette vil funke bra for eksempel på fellesområder på universitet og høgskoler, eller rett og slett som gateteater.

 

 

Andre ting

Det vil være virkningsfullt om det blir aksjonert på forskjellige måter 8 mars. Man kan for eksempel stenge dørene til forelesningssaler de første fem minuttene av en forelesning. I de fem minuttene kan man holde et miniforedrag om at universitetene i Burma er stengt o.l. Dette krever naturligvis en del forarbeid. Det er lurt å avklare slike aksjoner på forhånd med forelesere.

 

Det anbefales at noen står på stand i forbindelse med et eventuelt fakkeltoget 8 mars. Det er viktig at dere har med underskriftskampanjen i forbindelse med alle arrangement. Når man står på stand kan det være en ide å lage burmesisk mat. Dersom noen er interessert i å lage burmesisk mat eller spille burmesisk musikk kan dere ta kontakt med oss i Studentenes fredspris. Vi kan da skaffe dere oppskrifter og cd’er. Vi hadde dessverre ikke matoppskriftene klare da dette ble skrevet. Dette er en fin måte å la folk få et lite innblikk i burmesisk historie og kultur.

 

Sender også med et av Min Ko Naings dikt. Diktet er svært sterkt og beskriver Min Ko Naings kamp mot regimet i Burma. Dette diktet kan brukes for eksempel ved et foredrag eller lignende.
Praktiske opplysninger

 

Min Ko Naing uttales Min Ko Nai.

Aksjonsmaterialet vil bestå av følgende effekter:

·      Hovedplakat: Overskrift: Han var Nr 6. Disse plakatene bør komme ut i forkant av aksjonen. Ettersom plakaten opplyser om utdelingen av prisen er det viktig at den kommer ut i god tid før utdelingen. Det kan kanskje være smart å være litt kreativ når dere henger opp plakater. Tavlene på skolene er ofte overfylte og det kan være lurt å henge opp på litt alternative plasser i tillegg.

·      Webplakat: Denne skal henges opp på datalaber på skolene. Denne bør også bli hengt opp på samme tid som hovedplakaten.

·      Løpesedler: Disse henger sammen med webplakatene. Det vil være praktisk å dele ut disse i forbindelse med for eksempel informasjon på forelesninger o.l. Løpesedlene er korte og lettleste og fungere bra på stand.

·      Brosjyrer: Disse må selvsagt også være med på stand. Den er fyldigere og blir for dem som er spesielt interessert.

 

 

Mer informasjon

Her er noen web sider som kan være nyttig for de av dere som ønsker å finne ut mer om Burma, Min Ko Naing og ABFSU.

 

Free Burma:                      

http://sunsite.unc.edu/freeburma/geninfo.html

 

Karen Human Rights Group:                                                                      

http://www.ibiblio.org/freeburma/humanrights/khrg/archive/                                                                                                    

 

UN Special Report on human rights in Myanmar:

http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/a/mmya.htm

 

Amnesty International:  

http://www.amnesty.org/

 

Dere vil også finne mer informasjon i brosjyrene og i SAIHs skoleringshefter.

 


Kontaktinfo

 

SAIH: Anne Sofie Molandsveen: anne.sofie@saih.no, 92015070

           Sigurd Jorde: Sigurd.jorde@saih.no, 95800461

 

NSU:  Signe Aanby: nsu@studenthuset.no, 22044950

 

NBS:  Per Espen Solheim: psoleim@start.no

 

Stl: stl@studenthuset.no,  22044970

 

Studentenes Fredspris:

Hanne Kristi Aurdal: aurdal@stud.ntnu.no, 73929885/97042124

Marit Øksendal Grubben: mgrubben@yahoo.no, 73513484/41401662

 

 

Foredragsholdere

Her følger en liste over folk som kan være aktuelle som foredragsholdere. Det hadde vært fint om de av dere som ikke får besøk likevel kunne ha arrangert et foredrag. Alle personene på lista har sagt seg villige til å stille opp på foredrag eller eventuelt formidle kontakt med noen som kan gjøre det. Alle holder til i Oslo, men noen av dem er villige til å komme på besøk til dere for å ha foredrag. Hvis dere betaler reisen, får dere dermed inn flinke forelesere som har god peiling på Burmasaken.

 

Det kan også være en ide å undersøke om det er forelesere på universiteter og høgskoler som kan holde et slikt foredrag. Dette gjelder både de lokallag som får besøk av vinner og de som ikke får det.

 

Det kan også være en god ide å kontakte Amnesty. Min Ko Naing er tross alt på Amnestys liste over samvittighetsfanger.

 

Samarbeidsutvalget for Burma: Kontaktperson: Gro Anett Nicolaysen Burma@online.no, Tlf: 22205617

 

Kirkens Nødhjelp: Kontaktperson: Margrete Volden

mav@nca.no

Margrete er Kirkens Nødehjelps Asia ansvarlige.

 

Støttegruppa for Burma: Kontaktperson: Knut Staring

Tlf: 91880522

Knut er leder i støttegruppa for Burma.

 

Worldview Rights: Kontaktperson: Ronny Hansen

Tlf: 22989000

Ronny er prosjektansvarlig i Worldview Rights og har tidligere vært leder i SAIH. Hans spesialområder er studenter og utdanning. Ronny er nyhetsorientert og konsentrerer seg mer om dagens forhandlingssituasjon enn om Burmas historie.


Flere saker:

Ledig stilling: Daglig leder i SAIH

Ledig stilling: Daglig leder i SAIH

Vil du være daglig leder i en solidaritetsbevegelse som brenner for lik rett til utdanning? Gjennom samarbeid med organisasjoner i Sør og nyskapende kampanjer, er SAIH en ledende stemme for studenters rettigheter, akademisk frihet og inkluderende høyere utdanning.

STILL TIL VALG I SAIH

STILL TIL VALG I SAIH

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg i SAIH.

The global anti-gender movement

The global anti-gender movement

There is a global movement that are trying to hollow out LGBTI rights and are making efforts to eliminate critical knowledge on gender and sexuality diversity.