Pressemelding 2001

Godt valg av fredsprisvinner! SAIH gratulerer ABFSU og deres leder Min Ko Naing med Studentenes Fredspris 2001.

Med det har fredsprisen fått en verdig vinner. All Burma Federation of Student

Unions (ABFSU) er en viktig organisasjon i burmesiske studenters kamp for demokrati og menneskerettigheter.

 

For SAIH, som norske studenters solidaritetsorganisasjon, er det en spennende oppgave å skulle være med på den nasjonale kampanjen for å gjøre ABFSUs sak kjent for norske studenter. Vi ser fram til å jobbe med denne saken. SAIH har tidligere både som aktivister og ved resolusjoner støttet burmeserne kamp for demokrati og menneskerettigheter. Nå skal våre lokallag, sammen med Norsk Studentunion, Studentenes Landsforbund og Fredspriskomiteen ved ISFIT, arbeide sette denne kampen på dagsorden på de høyere lærestedene i Norge.

 

Studenter står ofte i første rekke når kampen for menneskerettigheter og demokrati utkjempes, men sjelden når prisene deles ut. Dette har Internasjonal Studentfestival i Trondheim (ISFIT) og Studentenes Fredspris gjort noe med, og vi gleder oss over å få være med på det.

 

Flere saker:

VERDENS BESTE NYHETER I SKOLEN

VERDENS BESTE NYHETER I SKOLEN

Vil du hjelpe oss å lage et undervisningsopplegg som du selv vil bruke? Verdens Beste Nyheter skal utvikle undervisningsmateriell som skal lanseres høstsemesteret 2020.