SAIH nominerte Zinasu til Studentenes Fredspris

SAIH nominerte Zimbabwes studenter, representert gjennom ZINASU- Zimbabwe National Students Union til Studentenes Fredspris 2003. SAIH nominerte dem på bakgrunn av deres langvarige kamp for demokrati, student -og menneskerettigheter i Zimbabwe. Fredsprisen i 2003 gikk da også til Zinasu. Les mer om bakgrunnen for nomineringen.

ZINASU kjemper mot en stadig mer brutal og desperat stat, og de fortsetter kampen med fredelige midler, tross utvisninger, arrestasjoner, tortur og drap. ZINASU representerer studentparlamenter ved tredve høyere lærested i Zimbabwe, og har vært aktive siden slutten av 80 tallet.

Den 5. oktober 1989 strømmet Zimbabwes studenter spontant ut i gatene og demonstrerte, og fikk på den måten startet et folkelig opprør som hindret Mugabe i å omgjøre Zimbabwe til en ettparti-stat. Siden den dagen har studentene i Zimbabwe stått fremst på barrikadene i kampen for demokrati og menneskerettigheter.
         På andre halvdel av 90 tallet startet en vanskelig periode i
Zimbabwes historie: Mugabe ble stadig mer upopulær og diktatorisk. Landets økonomi falt sammen etter år med korrupsjon og vannstyre. Utdanningsverket og helsevesenet, som tidligere har vært kjent som Afrikas beste, falt fra hverandre. 
          ZINASU kjempet på to fronter: De sloss mot privatisering av
universitetene og mot stadig vanskeligere studievilkår, og de sloss for en demokratisering av Zimbabwe.
          Studentene var med på å stifte NCA- National Constitutional
Assembly, Der  spilte de en stor rolle i arbeidet for å skrive en ny og demokratisk grunnlov for Zimbabwe sammen med representanter fra hele det sivile samfunn. Mugabe nektet å vurdere grunnlovsforslaget, og kom i stedet med sitt eget, som studentene var med på å nedstemme i 2000. Studentene var siden svært aktive i grunnleggelsen av Movement For Democratic Change, en bevegelse de trakk seg ut av så snart denne ble til et politiskt parti.
        I September 2001 trakk staten tilbake alle subsidier av høyere studier i Zimbabwe og semesteravgiften økte over natten med 3000%. Da studentene igjen demonstrerte ble de møtt med hardere midler enn noensinne. Under et møte med Zimbabwes undervisningsminister avfeide han klagene deres som propaganda fra opposisjonen og ba dem spørre opprørspolitiet om å gi dem mat om de var sultne!
        Studentene spurte opprørspolitiet, og etter voldsomme nasjonale demonstrasjoner ble universitetene stengt, studentlederne utvist og mange mennsker arrestert og jult opp av politi og krigsveteraner. En student ble banket til døde.

        ZINASU fortsetter likevel kampen, selv etter valget hvor store deler av det sivile samfunn har vært desillusjonert.
        SAIH ønsker spesielt å vektlegge at ZINASU har vært en konstant pådriver der mange andre har gitt opp. Slik har de, tross de store lidelser dette  har påført dem, holdt i live kampen for et demokratisk Zimbabwe.

        SAIH vil også vektlegge at ZINASU til tross for stort press fra
fortvilte studenter som har fått nok av å marsjere tomhendt mot bevæpnet politi, har holdt seg til en ikkevoldelig metode.

Flere saker:

Vi søker foredragsholdere

Vi søker foredragsholdere

I perioden 16. -27. oktober skal SAIH og Operasjon Dagsverk holde hundrevis av foredrag over hele landet. Har du lyst til å bidra?

HØSTSAMLING 2023

HØSTSAMLING 2023

22.-24. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling! Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro. Frist for påmelding er søndag 10. september.