Studenter i kamp-kampanjen

Kampanjen ble i hovedsak gjennomført våren 2002. Hovedfokus var Zimbabwe, men også andre land ble trukket fram. Lokallag samlet inn underskrifter, stod på stand, hang opp plakater og delte ut løpesedler, og på Blindern kom det besøk av Chenjerai Hove

Presidentvalget i Zimbabwe 9. og 10.mars gjorde dette landet ekstra aktuelt å fokusere på. Studentene har stått fremst i kampen for et demokratisk Zimbabwe både før og etter valget.

Kampanjen er på ingen måte over. Den fortsetter gjennom Humak, jusstudentenes humanitæraksjon, i september 2002 og gjennom SAIHs engasjement for Zinasu og utviste studenter i Zimbabwe.

 

Flere saker: