Utdanning innen kunst og kultur

Under apartheid tiden var det ingen opplæring innen kunst og kultur på svarte skoler i Sør-Afrika. Helt nye læreplaner er utarbeidet for å inkludere dette i alle trinn. Dette innebærer at det er et stort behov for å gi den nødvendige kompetansen til lærerne.

(image)

SAIHs samarbeidspartnere i Sør-Afrika som arbeider med utdanning innen kunst og kultur vil introdusere nye måter å undervise på i skolen. Partnerene driver med opplæring av lærere og utvikling av læreplaner og materiell. De søker å knytte bånd mellom den formelle og den uformelle utdanningssektoren slik at kompetansen til kunstnere fra lokalsamfunn kan tas i bruk i utdanningen.  

Målsettingene med prosjektene er:

  • Utvikle og teste nye lærerplaner, støtte gjennomføringen av nye lærerplaner på alle nivåer i skolen.
  • Øke antallet av trenete lærere med kunnskap om kunst og kultur som kan gjennomføre de nye lærerplanene.
  • Arbeide med sertifisering slik at folk i uformell sektor får muligheten til å være med å bidra.
  • Styrke levedyktigheten til "community-based" kunst og kultur initiativer.
  • Støtte interaksjon mellom høyere utdanningsinstitusjoner og "community-based" trening og produksjon
  • Støtte trening innen kunst- og kultursektoren som bidrar til jobbskaping.

Prosjektene som SAIH støtter i år er:

"The main challenge in modern education is to make the greatest number of people inventive, capable of personal creativity, and able to adapt mentally to a changing world, while preserving their own identity and cultural calues. The foundations of creativity lie in artistic activity, which in turn is upheld by cultural and family traditions that surround every child as he or she grows."

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.