Yrkesutdanning og jobbskaping

Arbeidsløshet er et enormt problem i Sør-Afrika og nærmer seg i dag 50%. Det formelle utdanningssystemet er hovedsakelig rettet mot den formelle sektoren som byr på svært få jobbmuligheter. Behovet for utdanning som er tilpasset samfunnet og ungdoms individuelle behov er derfor stort.

(image)

Målsetting med programmet er å gi opplæring og jobb til ungdom som har sluttet i skolen. Programmet har også som målsetting å bidra med erfaringer som kan være nyttige for det formelle utdanningssystemet.

Prosjektene forsøker å møte disse utfordringene på ulike måter. Enkelte av prosjektene jobber etter Education with Production prinsippet, en modell SAIH kjenner godt fra mangeårig arbeid i Zimbabwe med samme tema. Den har som pedagogisk strategi å knytte teori og praksis nært sammen. Studentene får i løpet av studietiden anledning til å igangsette inntektsbringende arbeid, som er knyttet til den praktiske spesialiseringen de har valgt.

SAGDA (South African Graduates Development assosiation) 
er en pådriver i å bringe sammen myndigheter, private sektor, og studentorganisasjoner sammen for å for å finne løsninger på arbeidsløshet etter endt utdannelse. SAGDA organiserer praksisplasser for nyutdannede akademikere som har som målsetning både å gi disse arbeidserfaring og at arbeidet skal tilføre noe til lokalsamfunnet det utføres i.

Partnere:

Les mer:

Kommunikasjon for frigjøring
Medieutdanning gir muligheter

Flere saker: