Hun er min heltinne!

SAIH har stilt spørsmålet ”Hvem er din heltinne?” denne våren. Svarene vi har fått har ofte vært hverdagsheltinnene. Få vi har spurt har løftet fram de store, kjente navnene. Noen har til og med sagt seg selv!

Her er noen av heltinnene:

- Alba Peralta
(image) …er min heltinne, sier Angie Martínez Peralta. Hun jobber i CEIMM, kvinnesenteret ved URRACAN- universitetet i Bluefields, Nicaragua.

- Alle kvinner i Latin-Amerika er heltinner på ulike vis. Vi arbeider, overvinner vanskeligheter og kommer oss videre. Enhver kvinne er en leder og bidrar til utvikling på sin måte. Det være seg gjennom familien, i lokalsamfunnet eller på regionalt nivå, sier Angie.

- Hvilke karakteristikker har en heltinne? På institusjonelt eller et personlig plan? Å sette navn på en vil være å utelukke alle de andre og det ønsker jeg ikke. Hvis jeg likevel skal definere en heltinne, må det være Alba Peralta. Det var henne, ikke moren min jeg vokste opp med og hun ga meg mye kunnskap og mange råd. Nesten alt jeg har lært har jeg lært av henne. Det finnes mange kvinner jeg verdsetter, men ikke mange jeg vil følge som et eksempel, fortsetter hun.

Martínez er fra Marshall Point, en landsby ved Laguna de Perlas på Atlanterhavskysten i Nicaragua. Hun har studert sosiologi og kjønnsforskning ved universitetet URRACAN i Bluefields, Nicaragua.  Hun føler seg privilegert som har fått mulighet til å ta høyere utdanning.

- Det ikke er noen spesiell kvinne som gir meg inspirasjon, men kvinners situasjon generelt. Ulikheten mellom kvinner og menn skaper sinne i meg, sier Angie engasjert. - Jeg snakker om de strukturelle ulikhetene. Etter å ha studert på universitetet ser jeg kvinners situasjon i et større perspektiv. Jeg ønsker å bidra til at flere kvinner skal få denne innsikten i eget liv og er derfor svært dedikert til arbeidet mitt ved CEIMM. Gjennom det jeg gjør her kan jeg gi noe tilbake til landsbysamfunnet jeg kommer fra. Det er viktig at enhver kvinne vet om sine rettigheter og bygger opp selvtillit til å kreve disse rettighetene, avslutter hun.

Ingrid Bjerkaas
(image) ...er min heltinne, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Kirkens bymisjon og bispekandidat i Oslo.

- Heltinner våger å bryte barrierer. Som første kvinnelige prest i Norge i 1961 erobret Ingrid Bjerkaas språk i den norske kirke. Hun brøt også med eksisternede holdinger, strukturer og teologi ved å ta opp kampen for å bli første kvinnelige prest i Norge. Det er ikke vanskelig å være kvinnelig bispekandidat i dag. Ihvertfall ikke i Norge. Noen har tråkket opp veien.  Det var hyggelig å være nominert. Jeg ser ikke bare på det som en anerkjennelse av jobben jeg gjør. Det er mer enn det. Alle ledere får symbolfunksjoner som en ikke skal undervurdere. Leder mottar rosen på vegne av andre.
I næringslivet er det imidlertid annerledes, mener Bjørnøy; - Det er utrolig forstemmende at næringslivet ikke har flere kvinner. Dette er en betraktning, men jeg lar det ikke hindre meg personlig av at det er slik, smiler kvinner som ikke tier i forsamlinger.

Mary Gonzales
(image) ... er min heltinne, sier Antonia Magdalena Chambilla, sykepleierstudent ved UAC- Pucarani, Bolivia

- Mary Gonzales var svært viktig i mitt lokalsamfunn ved Copacabana. Hun var kommunal leder og hun sørget for at vi fikk stipender til å studere.  Hun var ærlig og direkte og en kunne stole på henne. Vi kunne samarbeide med henne, hun var ikke en leder som ville bestemme alt alene. Dessverre ble hun syk og døde fordi det ikke er mulighet for nyretransplantasjoner i Bolivia. Nå finnes det ingen som arbeider for de unges muligheter i landsbyen min. Jeg vil takke henne for alt hun har gjort for oss.

Mitt mål med å studere og å få kunnskap er å bli som henne og å støtte landsbyen min, smiler Antonia.

Nicolasa de Chipana
(image) ...mammaen min, er min heltinne, sier Maria Elena Chipana Canaza.

Maria Elena er sykepleierstudent ved UAC-Pucaraqni, Bolivia. - Mamma er like glad i alle barna sine og hun har støttet oss for at vi skal få et godt liv. Jeg kan ikke sammenlikne henne med noen andre. Hun er den eneste mor for meg, sier Maria Elena uten å tvile et øyeblikk.
 
Wilma Plata

(image) ... er min heltinne. Hun er ikke urfolkskvinne, sier Elena Crespo, leder for kvinnenes kommunikasjonsnettverk i Bolivia, Red-Ada.

- Wilma Plata er en kjent Troskist i Bolivia, men det er ikke derfor jeg beundrer henne. Jeg beundrer hennes styrke fordi hun alltid har vært kjempet mot familievold uansett hvor mye folk har kritisert henne, uansett hvor mange ganger hun har blitt slått og fengslet. Hun inspirert meg i min egen personlige frigjøring. Som leder for lærerforeningen har hun også kjempet for de svake; lærerlønningene i dette lanet er latterlige og flertallet av landets lærere er kvinner. Wilma fortsetter å kjempe og hun gir seg ikke!

Helena Salamanca de Carranza
(image) ...min mor, er min heltinne, sier Rosa Carranza Salamanca, lærer og sosionom fra La Paz, Bolivia.

- Hun var en god moro og hustru som har hjulpet sine barn og barnebarn. Hennes styrke var at hun alltid hadde tid til oss og hun arbeidet for å holde familien sammen. Hun har lært oss ærlighet og ansvar både på jobben og hjemme. Hun jobbet som lærer i lokalsamfunnene og var et fantastisk eksempel for oss som lærte henne å kjenne. 

Luzmila Carpio
(image) ...er min heltinne, sier Felica Canaviri Huayllani, journalist i quechua-språk, Bolivia.

- Min heltinne er Luzmila Carpio. Hun er artist fra Potosi, Bolivia. Hun jobber i Frankrike for å gjøre kulturen vår kjent. Hvert år kommer hun tilbake til landsbyen sin og besøker oss. Hun støtter også landsbyen sin fremdeles.

Hun er en modig kvinne og kjemper for å fremme vår kulturarv og spesielt våre sanger. Derfor er hun min heltinne.

Lizzie Nelson
(image) … er min heltinne, sier Henry Wilson. Han jobber med etterutdanning av lærere i FADCANIC , Bluefields, Nicaragua.

- Lizzie er en enestående lærer som har mye erfaring hun bruker aktivt i undervisningen, sier han. - Som kjent og dyktig danser har hun dessuten betydd mye for kulturlivet i Bluefields. Hennes viktigste bidrag har vært å gjenopplive den kulturelle dansen Palo de Mayo. Denne har hun lært barn, unge og voksne å danse, et arbeid som har gitt status til tradisjonell dans. Hun har skapt interesse for gamle dansetradisjoner og levendegjort dansens historie. Nå er hun gammel, men danser enda. Dansen hennes er flott, den formidler budskap og følelser.

Les mer om Hvem er din heltinne?

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.