Accion Medica Cristiana

Accion Medica Cristiana (AMC) bidrar til å styrke tradisjonelle medisinere og lokale helsearbeidere i Rio Coco-området til politisk og faglig engasjement, noe som også styrker mulighetene for å gjennomføre Atlanterhavskystens flerkulturelle helsemodell. Samarbeid med SAIH ble avsluttet 2008

(image) Dette er spesielt viktig i Nicaraguas fattigste område på grensen mellom Nicaragua og Honduras, der befolkningen er miskito-indianere med egen kultur og mye kunnskap om og erfaring med tradisjonell medisin. Samarbeidet mellom tradisjonelle medisinere og vestlige helsearbeidere kan vise til gode resultater, selv om det fremdeles er langt igjen før en kommer til reel implementering av det nye helselovverket fra 2003.

Atlanterhavskystens helsemodell er utarbeidet med bred deltakelse fra urfolk og etniske minoriteter i området. Gjennom AMCs arbeid, får urfolks egne organisasjoner i området mulighet til å være aktive i utformingen og gjennomføringen av lokal helsepolitikk, samtidig som nettverk av tradisjonelle helsearbeidere styrkes og kunnskapsutveksling og formidling kan foregå. AMC har god kontakt og kommunikasjon med lokale og regionale myndigheter og fungerer derfor som en døråpner for urfolksnettverkene i Rio Coco.

Lese- og skrivekunnskap vurderes som nødvendig for å utvide kunnskapsnivået blant målgruppen. For at helsearbeidere i distriktene skal få tilstrekkelig kompetanse til å møte de behov og utfordringer de står ovenfor, er alfabetisering av tradisjonelle helsearbeidere en del av prosjektet.

AMC har arbeidet i Rio Coco i flere tiår og er en av ytterst få organisasjoner som arbeider med lokalsamfunnene langs elven. Organisasjonen har god kjennskap til kultur og språk og sterk legitimitet hos befolkningen. Samarbeidet mellom AMC og SAIH har et integrert kvinneperspektiv. Blant annet er tradisjonelle jordmødre en viktig målgruppe i samarbeidet, både som deltakere og bidragsytere. Rundt 50 prosent av deltakerne i alfabetiseringen er også kvinner.

I landsbyene der AMC arbeider har barnedødeligheten blitt redusert til 22 per 1000 mot ca 50/1000 i løpet av en prosjektperiode på tre år. Dette er et langt bedre resultat enn man hadde håpet på forhånd. Mødredødeligheten har vært null i perioden, som planlagt innenfor prosjektet. En lang rekke helseproblemer er kartlagt og diagnostisert og tradisjonelle måter å kurere disse helseproblemene på, er studert og katalogisert.

SAIH har samarbeidet med AMC siden 1998. Samarbeidet med SAIH er finansiert av norske studenter og Norad gjennom programmet ” Utdanning for styrking av urfolk og etniske minoriteter”.

http://www.amc.org.ni

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.