Accion Medica Cristiana

Accion Medica Cristiana (AMC) bidrar til å styrke tradisjonelle medisinere og lokale helsearbeidere i Rio Coco-området til politisk og faglig engasjement, noe som også styrker mulighetene for å gjennomføre Atlanterhavskystens flerkulturelle helsemodell. Samarbeid med SAIH ble avsluttet 2008

(image) Dette er spesielt viktig i Nicaraguas fattigste område på grensen mellom Nicaragua og Honduras, der befolkningen er miskito-indianere med egen kultur og mye kunnskap om og erfaring med tradisjonell medisin. Samarbeidet mellom tradisjonelle medisinere og vestlige helsearbeidere kan vise til gode resultater, selv om det fremdeles er langt igjen før en kommer til reel implementering av det nye helselovverket fra 2003.

Atlanterhavskystens helsemodell er utarbeidet med bred deltakelse fra urfolk og etniske minoriteter i området. Gjennom AMCs arbeid, får urfolks egne organisasjoner i området mulighet til å være aktive i utformingen og gjennomføringen av lokal helsepolitikk, samtidig som nettverk av tradisjonelle helsearbeidere styrkes og kunnskapsutveksling og formidling kan foregå. AMC har god kontakt og kommunikasjon med lokale og regionale myndigheter og fungerer derfor som en døråpner for urfolksnettverkene i Rio Coco.

Lese- og skrivekunnskap vurderes som nødvendig for å utvide kunnskapsnivået blant målgruppen. For at helsearbeidere i distriktene skal få tilstrekkelig kompetanse til å møte de behov og utfordringer de står ovenfor, er alfabetisering av tradisjonelle helsearbeidere en del av prosjektet.

AMC har arbeidet i Rio Coco i flere tiår og er en av ytterst få organisasjoner som arbeider med lokalsamfunnene langs elven. Organisasjonen har god kjennskap til kultur og språk og sterk legitimitet hos befolkningen. Samarbeidet mellom AMC og SAIH har et integrert kvinneperspektiv. Blant annet er tradisjonelle jordmødre en viktig målgruppe i samarbeidet, både som deltakere og bidragsytere. Rundt 50 prosent av deltakerne i alfabetiseringen er også kvinner.

I landsbyene der AMC arbeider har barnedødeligheten blitt redusert til 22 per 1000 mot ca 50/1000 i løpet av en prosjektperiode på tre år. Dette er et langt bedre resultat enn man hadde håpet på forhånd. Mødredødeligheten har vært null i perioden, som planlagt innenfor prosjektet. En lang rekke helseproblemer er kartlagt og diagnostisert og tradisjonelle måter å kurere disse helseproblemene på, er studert og katalogisert.

SAIH har samarbeidet med AMC siden 1998. Samarbeidet med SAIH er finansiert av norske studenter og Norad gjennom programmet ” Utdanning for styrking av urfolk og etniske minoriteter”.

http://www.amc.org.ni

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.