Clinica Bilwi

Clinica Biwi i Puerto Cabezas arbeider politisk med å forebygge hiv/aids og å spre kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter, samt å fremme etniske minoriteters og urfolks helserettigheter på Atlanterhavskystens. Samarbeid med SAIH ble avsluttet 2008

(image) Clinica Bilwi har erfart at det er nødvendig å drive forebyggende hiv/aids-arbeid med utgangspunkt i en helhetlig tilnærming. Det betyr at det ikke bare utarbeides direkte informasjon om hiv/aids, men at det også jobbes med personlige utvikling, menneskerettigheter for spesielt utsatte grupper og annet helseopplysende arbeid.

Centro Clinico Bilwi og aidskommisjonen er en godt etablert institusjon i Puerto Cabezas. Deltakelsen fra ulike grupper i lokalmiljøet har vært økende, og stadig nye miljøer og sektorer har sluttet seg til arbeidet. 

Ulike samfunnsgrupper på Atlanterhavskysten har helt forskjellige typer kjennskap til hiv/aids og seksuelle og reproduktive rettigheter, og det er nødvendig med ulike strategier for å nå fram til de forskjellige målgruppene. For å gi et integrert tilbud, har Clinica Bilwi følgende målgrupper: Ungdom, religiøse, helsearbeidere, soldater, lærere, kvinner, dykkere, homoseksuelle menn og prostituerte.

Clinica Bilwi er en av de få institusjonene som har opparbeidet seg kompetanse på homofiles og prostituertes rettigheter og som er pådriver i bekjempelsen av stigma knyttet til seksuell orientering i den nordlige Atlanterhavsregionen (RAAN).

SAIH støtter Clinica Bilwis helhetlige tilnærming til bevisstgjøring og opplæring om hiv/aids og seksuelle og reproduktive rettigheter, i tillegg til å forebygge spredning av hiv/aids. Hovedfokus i prosjektet er på opplæring av og for ungdom om de aktuelle temaene samt generell politisk påvirkning. Som ledd i Clinica Bilwis ungdomssatsing, er det ved flere anledninger gjennomført ungdomsutveksling med SAIHs partner CEADL i Bolivia.

Sammen med SAIHs andre partnere i Nicaragua har Clinica Bilwi vært en viktig bidragsyter i utformingen av Atlanterhavskystens helsepolitikk. Gjennom sitt arbeid har Clinica Bilwi opparbeidet seg legitimitet og god kommunikasjon blant representanter for lokale, regionale og nasjonale myndigheter samtidig som de synlige som en kritisk røst i helsedebatten.

SAIH har samarbeidet med Clinica Bilwi siden 1993 med støtte fra Norad og OD 2000. I dag er samarbeidet finansiert gjennom det Noradstøttede programmet ”utdanning for styrking av urfolks og minoritetsrettigheter”.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.