Kreativ kamp mot vold

- 800 ungdommer søkte på 40 plasser ved sist opptak! sier Ednumd Mholongo, lederen for det populære ungdomssenteret K-Cap.

Så populært er K-Caps ungdomskultursenter, at de rett og slett ikke har mulighet til å ta inn alle som ønsker det. Det er her, i den voldsutsatte townshipen Kwa Mashu, at pengene fra OD 2004 de neste fem årene skal bidra til at ungdom får opplæring og jobbmuligheter som gir dem alternativer til å henge på gata.

K-Cap gir ungdom opplæring innen kunst og media. – Vi ser at ungdommene begynner å skape kreative uttrykk som sier noe positivt om livet!, sier Edmund Mholongo stolt. Edmund er primus motor og mannen som startet K-Cap. Hans mål er å øke ungdommenes muligheter for å få jobb, og å gi dem redskaper til å kommunisere kreativt om livet de opplever i townshipen. Slik bidrar K-Cap til å forebygge vold.

Turné til New York
Senteret er en vibrerende boble av positiv energi der den ligger i en av de fattigste townshipene i Sør-Afrika. K-Cap har i samarbeid med kommunen fått bygget nye og større lokaler. Her finnes øvingsrom for band, studio, mørkerom, PC-stue hvor designelevene jobber fram nettsider og reklamemateriell for lokale bedrifter og her finnes en teaterscene hvor det hvert år settes opp minst én stor forestilling. Den siste teaterforestillingen K-Cap satte opp, reiste de på turné med til Polen, New York og Bahamas! Pengene som ble jobbet inn under OD 2004 skal brukes til et nytt teaterprosjekt.

Kriseområde
Sør-Afrikas president Thabo Mbeki erklærte i 1999 Kwa Mashu som et kriseområde på grunn av all volden i townshipen. Kwa Mashu vokste fram som et resultat av det rasistiske regimets brutale tvangsflytting av den svarte befolkningen på 50- og 60-tallet, og har fortsatt store arr etter apartheid, med mye fattigdom og arbeidsledighet. Midt i dette, omtales K-Cap som det viktigste tilholdsstedet for Kwa Mashus ungdom. Etter at K-Cap åpnet, har volden blitt redusert, og folk føler seg tryggere.

Mulig å bekjempe vold
Det finnes årsaker til vold, og siden det finnes årsaker er det også mulig å finne måter å bekjempe vold på. I Sør-Afrika er noen av hovedårsakene til vold arven fra apartheid, store økonomiske forskjeller og mangelen på jobber og utdanningsmuligheter. K-Cap gir ungdom muligheter til å bekjempe vold. Ikke bare kan de tilby aktiviteter og et sted å være for ungdom som verken har skoleplass eller jobb, men opplæringen ungdommene får gjør at flere av dem får betalte jobber etterpå. - Du kan skaffe deg et levebrød gjennom opplæringen du får her, sier en av ungdommene i en spørreundersøkelse. – Det er verdifullt å få bekreftelse på at jeg har talenter som jeg kan jobbe med, fortsetter hun. 

Resultater
K-Cap har holdt på i over 13 år, og ser gode resultater av arbeidet sitt. - Folk her sier at vi er de eneste som gjør det vi gjør og på den måten vi gjør det, sier Edmund. – De fleste andre prosjekter klarer ikke å holde på fokus eller energien det krever å holde ut. De gir opp etter et halvt år, fortsetter han. Med støtte fra OD 2004 ser han fram til å sette i gang opplæringen av de heldige søkerne som slapp gjennom nåløyet denne gangen. 

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.