Kreativ kamp mot vold

- 800 ungdommer søkte på 40 plasser ved sist opptak! sier Ednumd Mholongo, lederen for det populære ungdomssenteret K-Cap.

Så populært er K-Caps ungdomskultursenter, at de rett og slett ikke har mulighet til å ta inn alle som ønsker det. Det er her, i den voldsutsatte townshipen Kwa Mashu, at pengene fra OD 2004 de neste fem årene skal bidra til at ungdom får opplæring og jobbmuligheter som gir dem alternativer til å henge på gata.

K-Cap gir ungdom opplæring innen kunst og media. – Vi ser at ungdommene begynner å skape kreative uttrykk som sier noe positivt om livet!, sier Edmund Mholongo stolt. Edmund er primus motor og mannen som startet K-Cap. Hans mål er å øke ungdommenes muligheter for å få jobb, og å gi dem redskaper til å kommunisere kreativt om livet de opplever i townshipen. Slik bidrar K-Cap til å forebygge vold.

Turné til New York
Senteret er en vibrerende boble av positiv energi der den ligger i en av de fattigste townshipene i Sør-Afrika. K-Cap har i samarbeid med kommunen fått bygget nye og større lokaler. Her finnes øvingsrom for band, studio, mørkerom, PC-stue hvor designelevene jobber fram nettsider og reklamemateriell for lokale bedrifter og her finnes en teaterscene hvor det hvert år settes opp minst én stor forestilling. Den siste teaterforestillingen K-Cap satte opp, reiste de på turné med til Polen, New York og Bahamas! Pengene som ble jobbet inn under OD 2004 skal brukes til et nytt teaterprosjekt.

Kriseområde
Sør-Afrikas president Thabo Mbeki erklærte i 1999 Kwa Mashu som et kriseområde på grunn av all volden i townshipen. Kwa Mashu vokste fram som et resultat av det rasistiske regimets brutale tvangsflytting av den svarte befolkningen på 50- og 60-tallet, og har fortsatt store arr etter apartheid, med mye fattigdom og arbeidsledighet. Midt i dette, omtales K-Cap som det viktigste tilholdsstedet for Kwa Mashus ungdom. Etter at K-Cap åpnet, har volden blitt redusert, og folk føler seg tryggere.

Mulig å bekjempe vold
Det finnes årsaker til vold, og siden det finnes årsaker er det også mulig å finne måter å bekjempe vold på. I Sør-Afrika er noen av hovedårsakene til vold arven fra apartheid, store økonomiske forskjeller og mangelen på jobber og utdanningsmuligheter. K-Cap gir ungdom muligheter til å bekjempe vold. Ikke bare kan de tilby aktiviteter og et sted å være for ungdom som verken har skoleplass eller jobb, men opplæringen ungdommene får gjør at flere av dem får betalte jobber etterpå. - Du kan skaffe deg et levebrød gjennom opplæringen du får her, sier en av ungdommene i en spørreundersøkelse. – Det er verdifullt å få bekreftelse på at jeg har talenter som jeg kan jobbe med, fortsetter hun. 

Resultater
K-Cap har holdt på i over 13 år, og ser gode resultater av arbeidet sitt. - Folk her sier at vi er de eneste som gjør det vi gjør og på den måten vi gjør det, sier Edmund. – De fleste andre prosjekter klarer ikke å holde på fokus eller energien det krever å holde ut. De gir opp etter et halvt år, fortsetter han. Med støtte fra OD 2004 ser han fram til å sette i gang opplæringen av de heldige søkerne som slapp gjennom nåløyet denne gangen. 

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.