POLISAL

POLISAL (El Instituto Politecnico de la Salud Dr. Luis Felipe Moncada) ble opprettet i 1979 og er tilknyttet UNAN, det autonome universitetet i Nicaragua. Instituttet utdanner helsepersonell på ulike nivå fra en ”teknisk utdannelse” som omtrent tilsvarer en norsk hjelpepleierutdanning, via sykepleierutdanning på bachelor-nivå til en magistergrad.

Dessuten har instituttet et særskilt faglig ansvar overfor sykepleierskolene i Jinotepe, Esteli og Chontales. Elever fra sykepleierskolen i Puerto Cabezas har tatt sin licenciatura-grad ved instituttet i Managua. Imidlertid mangler pedagogikk helt i tilbudet som gis ved de ulike sykepleierutdanningen i Nicaragua. Ledelsen ved instituttet er klar over at denne mangelen er en alvorlig hindring i utdanningen av kvalifisert helsepersonell. 

Hva slags samarbeid er det snakk om?
POLISAL og Høgskolen i Akershus vil i fellesskap forsøke å bygge opp et hovedfag i pedagogikk for sykepleiere. POLISAL stiller sine lærekrefter, sine lokaler og sitt utstyr til disposisjon. Høgskolen i Akershus bidrar til å utvikle det faglige innholdet i fagtilbudet. Studiet bygges opp som moduler som til sammen går over to år.

Formålet med prosjektet oppsummeres på følgende måte:

  • Modernisere undervisningen av sykepleierstudenter gjennom å utdanne et korps av lærekrefter som har utdanning i pedagogikk.
  • Å utdanne lærekrefter som også er kvalifiserte til å gjennomføre vitenskaplige studier.
  • Utveksle erfaringer og kunnskap om slik utdanning.
  • Gjennomføre utveksling av studenter og lærere mellom de to landene.

Totalt tar prosjektet sikte på å utdanne 35 lærere ved sykepleierutdanningen i Managua, Jinotepe, Esteli, Chontales, Bluefields og Puerto Cabezas. Pensumet ved skolene skal gjennomgås og omformes. Samarbeidspartene regner med at prosjektet vil styrke metodologien i undervisningen ved skolene og dermed forbedre studentenes læring. Samarbeidet skal også bidra til å sette i gang forskning omkring sykepleierens rolle.

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.