POLISAL

POLISAL (El Instituto Politecnico de la Salud Dr. Luis Felipe Moncada) ble opprettet i 1979 og er tilknyttet UNAN, det autonome universitetet i Nicaragua. Instituttet utdanner helsepersonell på ulike nivå fra en ”teknisk utdannelse” som omtrent tilsvarer en norsk hjelpepleierutdanning, via sykepleierutdanning på bachelor-nivå til en magistergrad.

Dessuten har instituttet et særskilt faglig ansvar overfor sykepleierskolene i Jinotepe, Esteli og Chontales. Elever fra sykepleierskolen i Puerto Cabezas har tatt sin licenciatura-grad ved instituttet i Managua. Imidlertid mangler pedagogikk helt i tilbudet som gis ved de ulike sykepleierutdanningen i Nicaragua. Ledelsen ved instituttet er klar over at denne mangelen er en alvorlig hindring i utdanningen av kvalifisert helsepersonell. 

Hva slags samarbeid er det snakk om?
POLISAL og Høgskolen i Akershus vil i fellesskap forsøke å bygge opp et hovedfag i pedagogikk for sykepleiere. POLISAL stiller sine lærekrefter, sine lokaler og sitt utstyr til disposisjon. Høgskolen i Akershus bidrar til å utvikle det faglige innholdet i fagtilbudet. Studiet bygges opp som moduler som til sammen går over to år.

Formålet med prosjektet oppsummeres på følgende måte:

  • Modernisere undervisningen av sykepleierstudenter gjennom å utdanne et korps av lærekrefter som har utdanning i pedagogikk.
  • Å utdanne lærekrefter som også er kvalifiserte til å gjennomføre vitenskaplige studier.
  • Utveksle erfaringer og kunnskap om slik utdanning.
  • Gjennomføre utveksling av studenter og lærere mellom de to landene.

Totalt tar prosjektet sikte på å utdanne 35 lærere ved sykepleierutdanningen i Managua, Jinotepe, Esteli, Chontales, Bluefields og Puerto Cabezas. Pensumet ved skolene skal gjennomgås og omformes. Samarbeidspartene regner med at prosjektet vil styrke metodologien i undervisningen ved skolene og dermed forbedre studentenes læring. Samarbeidet skal også bidra til å sette i gang forskning omkring sykepleierens rolle.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.