Urfolk og utdanning i sentrum for delegasjon

- Vi må styrke det internasjonale urfolkssamarbeidet rundt utdanning, sa Magga da han besøkte Nicaraguas Atlanterhavskyst.

URACCAN var en av tilretteleggerne da Ole Henrik Magga sammen med representanter fra Den norske ambassaden, kvinneorganisasjonen FOKUS og SAIH var på en ti dager lang reise på Atlanterhavskysten av Nicaragua. Med på deler av turen var også representanter for SAIHs partnere i Bolivia, og viseministeren for kvinnespørsmål i Bolivia, Teresa Canaviri.

Multikulturelt universitet
- I mange urfolkssamfunn finnes det mye skepsis mot utdanning. Det kan forklares historisk, for vi har dessverre mange vonde eksempler på hvordan utdanning har blitt brukt mot urfolk, sa Magga. Derfor er det en glede å se at stadig flere utdanningsinstitusjoner nå ledes av urfolk selv, sa han videre under sitt innlegg på den to dager lange konferansen.

Universitetet URACCAN i Nicaragua er et eksempel på en slik institusjon. Det multikulturelle, flerspråklige universitetet på Atlanterhavskysten jobber med forskning og høyere utdanning i en del av landet hvor miskitoer, mayangnaer, ramaer, kreoler, mestiser og garífunaer lever side ved side. De ser et sterkt behov for lokal kunnskap når regionale analyser skal gjøres og prosjekter utvikles, og har for eksempel nylig utarbeidet to av kapitlene til FNs utviklingsprograms (UNDP) rapport fra denne regionen. Dette er for øvrig den første Human Development Report som er laget om forholdene på Atlanterhavskysten.

 – Vi utdanner folk lokalt ut fra de behovene som finnes for fagkunnskap i regionen. Vi deltar også i prosesser for styrking av regionen gjennom samarbeid med lokale myndigheter og gjennom våre sju forskningsinstitutter, sier rektor for URACCAN, Alta Hooker.

Rio Coco
Under reisen til Nicaragua besøkte den norske delegasjonen flere urfolkssamfunn langs Rio Coco, elven som grenser til Honduras. - Vi blir noen flere i båten på veien tilbake til Waspan, sa Dr. Fransisco Gutiérrez Herrera, da delegasjonen skulle returnere fra det lille lokalsamfunnet San Carlos. SAIHs partner Acción Medica Cristiana (AMC) benyttet sjansen til å ta med pasienter i de raske båtene vi reiste i. En av de største utfordringene for miskitofolket som lever langs Rio Coco er mangelen på utbygd helse- og utdanningstilbud. De fleste bruker flåte eller kano for å ta seg fram på elva. Med elvestrømmen tar det opp til to dager å komme seg fra San Carlos til kommunesenteret Waspan. Opp igjen, mot strømmen, kan det ta over en uke. I den raske båten tok reisen fire timer oppover og nesten tre timer nedover.

Langs Rio Coco jobber AMC blant annet med å utdanne helsebrigadister og tradisjonelle jordmødre, det vil si helsepersonell som uten formell utdanning utfører livsviktige helsetjenester i en del av Nicaragua hvor det er langt mellom helsestasjoner, leger og sykepleiere.

Som en sommerfuglpuppe
- Utvikling og samarbeid kan sammenlignes med en sommerfuglpuppe, sier Dr. Fransisco fra AMC under landsbymøtet i San Carlos. – Blir man for ivrig og river puppen i stykker for å slippe sommerfuglen ut, får den ikke trent opp vingene sine og dør straks den kommer ut. Lar man sommerfuglen komme seg ut av puppen på egen hånd, kommer den ut sterk og frisk, selv om det er hardt og gjør vondt for den.       

Norge bekymret
Det ti dager lange oppholdet i Nicaragua ble avsluttet med et seminar i Managua. Seminaret var en oppfølging av konferansen på Atlanterhavskysten. - Norge er bekymret for at urfolk i noen land ser ut til å bevisst holdes utenfor arbeidet med å nå FNs tusenårsmål, særlig siden denne gruppen til sammenligning med andre møter større problemer med å øke levestandarden sin, sa Ambassaderåd Reidun Roald i sin innledning på dette seminaret.

– Urfolks rett til å definere sine egne utviklingsmål reflekteres i verktøyene som skal ivareta internasjonale menneskerettigheter, sa hun videre. – Det er viktig at strategiene for å nå tusenårsmålene tar utgangspunkt i disse internasjonale standardene og blir operasjonalisert med full deltakelse av urfolkssamfunn.

SAIH har tidligere uttrykt skepsis over at tusenårsmålene i dagens form kan ha en dramatisk negativ effekt på urfolks livssituasjon.

Målet er 70% kvinner
Rektor for URACCAN-universitetet, Alta Hooker, avsluttet seminaret i Managua. – Vi hadde et mål om 70% andel kvinnelige studenter da vi startet for elleve år siden, men foreløpig har vi kun 40%. Årsakene til det er mange; unge mødre, foreldre som ikke tør la døtrene sine flytte alene inn til bysentrene. Men vi gir ikke opp. URACCAN vil fortsette å jobbe for å gi flere urfolkskvinner høyere utdanning på egne premisser, og vi lover å inkludere innspillene fra konferansen vi akkurat har arrangert i arbeidet med våre nye handlingsplaner, avsluttet hun.

Flere saker:

SAIH deltar i digital Pride

SAIH deltar i digital Pride

I år blir det en annerledes Pride, men ikke mindre viktig av den grunn! Les mer om våre aktiviteter og hvordan du kan delta.

bli med på digital dugnad

bli med på digital dugnad

Verdens Beste Nyheter 2020 planlegger for en annerledes kampanjedag og vi trenger deg med på laget! Bli med på digital dugnad 17. september.