Ledige stillinger som prosjektansvarlig i SAIH

SAIH har to stillinger ledig som prosjektansvarlig (fast og vikariat). Vi tilbyr spennende utfordringer og et meningsfullt arbeid i et engasjert fagmiljø.

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) har 2 ledige stillinger:

1. Vikariat 1 år som prosjektansvarlig.

2. Fast stilling som prosjektansvarlig.

En av stillingene innebærer ansvar for Latin-Amerika og en av stillingene innebærer ansvar for sørlige Afrika.

Vi kan tilby spennende utfordringer i et engasjert fagmiljø. Prosjektansvarlige rapporterer til daglig leder.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

  • Delta i strategiutvikling og planlegging av bistands- og informasjonsarbeidet.
  • Utarbeide nye prosjektsamarbeid og søknader i samarbeid med andre prosjektansvarlige og daglig leder.
  • Bygge relevante nettverk mellom SAIHs partnere i Sør og relevante institusjoner i Norge.
  • Utvikle og følge opp prosjektsamarbeid med våre partnere. Dette inkluderer faglig bistand, reiser til prosjektene og rapportering.
  • Utarbeide og følge opp prosjektbudsjetter, utbetaling av midler og innhenting av revisjon.
  • Utarbeide og formidle informasjon om prosjekter, partnere, land og temaer til SAIHs målgrupper i Norge.
  • Stillingen kan tillegges andre oppgaver av daglig leder.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

·        Relevant høyere utdanning og kjennskap til utdanningsbistand vil bli tillagt vekt.

·     Erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid og godt kjennskap til bistandspolitiske spørsmål.

·        Erfaring fra sørlige Afrika og/eller Latin-Amerika.

·        God skriftlig og muntlig fremstilling på norsk, engelsk og/eller spansk.

·        Gode organisatoriske og analytiske evner.

·        Evne til samarbeid, lojalitet og fleksibilitet.

·        Evne til å arbeide selvstendig og under tidspress.

Lønn: Lønnstrinn 35-45. Fleksitid og avtalefestet pensjonsordning.

Søknadsfrist: Tirsdag 28.februar. Ønske om snarlig tiltredelse.

Send søknad med CV og tre referanser til benter@saih.no eller via post til SAIH, v/, Osterhausgt 27, 0183 Oslo.

Nærmere opplysninger får ved henvendelse til prosjektansvarlig Ragnhild Nordvik på tlf: 22989345, eller daglig leder på tlf: 22989346.

 

SAIH er studenter og akademikere i Norges solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. Gjennom vekt på høyere og uformell utdanning mobiliserer SAIH unge mennesker til samfunnsansvar og medbestemmelse. SAIHs motto er ”Utdanning for frigjøring”. Målet er sivil, politisk, økonomisk, sosial og kulturell frigjøring. Middelet er utdanning. Pr. i dag har SAIH 9 ansatte inkludert daglig leder. Styrets leder og to nestledere arbeider i tillegg fulltid på kontoret. SAIH har et årlig budsjett på om lag 35 millioner og støtter utdanningsprosjekter i Sør-Afrika, Zimbabwe, Zambia, Nicaragua og Bolivia.

Flere saker:

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Tierne fra norske studenter er viktige bidrag til SAIH sitt arbeid for høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika.

HØSTSAMLING 2020

HØSTSAMLING 2020

11.-13. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling. Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro.