Annan til Zimbabwe

FNs Generalsekretær Kofi Annan planlegger å besøke Zimbabwe i løpet av 2006. Diplomatiske kilder sier at Annan jobber med en plan som kan ta Zimbabwe ut av den langvarige økonomiske og politiske krisen som har preget landet siden 1999. Planen skal inneholde en exit strategi for den sittende president Mugabe. Annan håper å finne en løsning på Zimbabwes problemer før han avslutter sitt verv som generalsekretær i FN i desember 2006.

Annan utarbeider sin kriseplan i samarbeid med blant annet Sør-Afrikas president Thabo Mbeki. Mbeki har de siste 6 årene gjort forsøk på å lede dialogen med det sittende regimet i Zimbabwe, med støtte fra det internasjonale samfunnet.

Planen er vidtrekkende og tar sikte på stabilisering av økonomien gjennom støtte til nedbetaling av gjeld, økt investering og handel. For at en slik plan skal bli iverksatt må Mugabe gi en endelig dato for sin tilbaketrekking fra presidentvervet. Hvis Mugabe går med på en slik plan, vil han bli tilbudt amnesti fra sine talløse brudd på menneskerettighetene gjennom en årrekke. Spørsmålet er om Zimbabwerne ønsker å la ham gå uten å betale straffen for den urett han har begått.

Det er ingen lett oppgave Annan har påtatt seg. For samtidig som Annan jobber med en relanseringsplan for Zimbabwe, skal Mugabe ha satt sine statsråder til å foreta en konstitusjonell endring som fører til at det neste presidentvalg vil bli utsatt til 2010. Opprinnelig skal valget avholdes i mars 2008. Kilder som står presidenten nær sier at Mugabe ønsker å sitte med makten til 2010 fordi han ikke har en etterfølger som er sterk nok til å holde det regjerende partiet ZANU PF sammen og lede partiet til en seier allerede i mars 2008. Andre hevder at Mugabe ønsker å holde på makten fordi han er redd for det som venter ham når han fratrer presidentembetet; flere menneskerettighetsorganisasjoner har beskyldt ham og hans regime for gjentatte brudd på menneskerettighetene. Disse gruppene ønsker å stille de ansvarlige for retten, og kan være lite villige til å gå med på immunitet for Mugabe.

Mugabe har på sin side åpnet for å bygge bro til Storbritannia og andre land for å få Zimbabwe ut av den langvarige isolasjonen. Det er imidlertid liten vilje i det internasjonale samfunnet, inkludert Storbritannia og USA, til å gå i dialog med det sittende regimet før det viser reformvilje. Det sivile samfunnet i Zimbabwe krever på sin side at president Mugabe går i dialog med sitt eget folk før han bygger broer til andre aktører.

Flere saker:

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Tierne fra norske studenter er viktige bidrag til SAIH sitt arbeid for høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika.

HØSTSAMLING 2020

HØSTSAMLING 2020

11.-13. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling. Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro.