Ny grunnlovsforsamling valgt i Bolivia

Fredag 6. august starter Bolivias nyvalgte grunnlovsforsamling sine første sesjoner. Under første lynopptelling etter kandidatvalget 4. juli gikk det sosialistiske partiet, MAS, nok en gang av med en valgseier på over 50 % av stemmene. Det samme skjedde ved presidentvalget i desember 2005, da Bolivia fikk sin første urfolkspresident.

Resultatet av lynopptellingen gir MAS 52,2 %, altså 134 av de 255 representantene. Presidenten, Evo Morales, hadde imidlertid forutsett 80 % støtte og et klart flertall av grunnlovsrepresentantene. Resultatet er så langt fra det absolutte flertallet på 2/3 av representantene, at MAS gjennom prosessen blir nødt til å inngå kompromisser med andre partier, samt alliere seg ytterligere med aktuelle representanter for det sivile samfunn og urfolksbevegelsene i forsamlingen. Med dette valgresultatet er MAS sine konkrete løfter om å gjenoppbygge Bolivia gjennom grunnloven avhengig av støtte fra andre partier. Etter MAS fikk det konservative partiet PODEMOS 25 % og 63 representanter, mens sentrumspartiet UN kom på tredjeplass med ca 3,9 % av stemmene.

De viktigste kampsakene for MAS før valget var at grunnloven skal sikre nasjonalisering av olje og gass, gratis tilgang til lege og sykehus for alle bolivianere, samt gi staten rett til konfiskering av uproduktivt privat land.

Flertallet av de bolivianske velgerne stemte ved samme valg nei til autonomi for landets provinser. Resultatene viste imidlertid et klart skille mellom de rike fylkene i Øst –Tarija, Beni, Pando og Sta. Cruz, hvor flertallet som forventet stemte for autonomi.

Flere saker:

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Tierne fra norske studenter er viktige bidrag til SAIH sitt arbeid for høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika.

HØSTSAMLING 2020

HØSTSAMLING 2020

11.-13. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling. Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro.