Solheim gratulerer folkebevegelsene i Bolivia

- Uten dere hadde Evo Morales aldri blitt valgt til president, sa Utviklingsminister Solheim på besøk hos SAIHs partner CEADL.

Under Erik Solheims besøk i Bolivia for å konkretisere bilateralt samarbeid om ”Olje for utvikling”, satte ministeren også av tid til å møte sosiale bevegelser og ungdom i El Alto. Over 100 representanter fra fagbevegelser, urfolksorganisasjoner, naboskapsforeninger og ungdomsorganisasjoner møtte opp under ministerens besøk hos SAIHs partner CEADL lørdag 19. august. Ministeren gav sterkt uttrykk for at han følte seg hjemme blant aktivistene.

Likeverd og kompromisser

- Jeg har brukt mer tid av mitt liv til aktivisme for å fremme miljø, klassekamp og bedre levekår enn jeg har som minister. Målet er at alle skal kunne se hverandre inn i øynene som likeverdige mennesker. Det må kjempes en kamp for å oppå likeverd. Samtidig er det nødvendig å finne fram til kompromisser for å oppnå målet, sa Solheim til aktivistene. Solheim benyttet anledningen til å berømme styrken hos folkebevegelsene i El Alto som aktivt har stått imot myndigheters massakrer og undertrykkelser under den såkalte ”gasskrigen” i 2003. - Uten dere hadde Evo Morales aldri blitt valgt til president, sa Solheim. Evo Morales ble i 2005 valgt til Bolivias første president med urfolksbakgrunn, i et land der rundt 60 % av befolkningen hører til denne gruppen.

”Olje for utvikling” i Bolivia

Det er nå klart at videre bilateralt samarbeid mellom Norge og Bolivia om ”Olje for utvikling” vil styrkes. Solheim og Bolivias president Evo Morales er enige om at Norge først og fremst skal bidra med teknisk assistanse av personell innen boliviansk oljevirksomhet. Bolivia jobber med å finne frem til en bærekraftig modell for nasjonalisering av olje- og gassforekomstene i landet. I denne sammenhengen er Norges erfaringer med å kombinere en sterk stat med ansvar for ressursbruk og fordeling med private selskapers investeringer, teknologi og kunnskap interessant for Bolivia. Under besøket tok Solheim også til orde for fullstendig åpenhet i alle ledd for å hindre korrupsjon, samt å ta hensyn til miljø under olje- og gassutvinning

Sentrum for sosiale bevegelser

- For oss, og for El Alto som by, betyr det enormt mye å få besøk av en som Solheim, sa Juan Carlos Balderas, leder i CEADL. CEADL jobber med politisk bevisstgjøring blant ungdom i El Alto, som er Bolivias nest største by med 750 000 innbyggere. 74 % av befolkningen er aymaraindianere og rundt 60 % er ungdom. El Alto har siden 2003 også vært sentrum for nyere sosiale bevegelser i Bolivia. - Det er likevel sjelden representanter fra andre myndigheter besøker byen. Besøket bidrar til å styrke legitimiteten til folkebevegelsene i El Alto by, samtidig som det er en unik mulighet til direkte dialog og erfaringsutveksling mellom representanter i sivilt samfunn og den norske delegasjonen, avsluttet Balderas.

Flere saker:

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Spørsmål og svar om SAIH-tierne

Tierne fra norske studenter er viktige bidrag til SAIH sitt arbeid for høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika.

HØSTSAMLING 2020

HØSTSAMLING 2020

11.-13. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling. Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro.